วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอท่าอุเทน เปิดให้บริการผ่านระบบ e-Services จำนวน 5 งานบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่

ประชาชนสามารถขอรับบริการผ่านระบบ e-service ที่ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอท่าอุเทน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อกับส่วนราชการและเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่

งานบริการเพื่อประชาชน

ระบบตรวจสอบสิทธิ์สวัสดิการสังคม

หน่วยงาน กรมบัญชีกลาง
ลิ้งค์ที่ใช้บริการ https://govwelfare.cgd.go.th/welfare/check

ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล

หน่วยงาน กรมบัญชีกลาง
ลิ้งค์ที่ใช้บริการ https://govwelfare.cgd.go.th/welfare/check

ระบบขอรับกล้าไม้ออนไลน์

หน่วยงาน กรมป่าไม้
ลิ้งค์ที่ใช้บริการ http://fp.forest.go.th/rfd_app/rfd_nursery/app/index.php

ระบบค้นหาวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลิ้งค์ที่ใช้บริการ http://fp.forest.go.th/rfd_app/rfd_nursery/app/index.php

งานบริการด้านแรงงานหรือส่งเสริมการมีงานทำ

ระบบค้นหางานทำ และคนหางาน (Smart Job Center)

หน่วยงาน กรมการจัดหางาน
ลิ้งค์ที่ใช้บริการ https://smartjob.doe.go.th/

แบบประเมินความพึงพอใจการในรับบริการ

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ http://t.ly/S8nO


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอท่าอุเทน โทร. 0-4250-3006