วันเสาร์, 25 กันยายน 2564

สำนักงานแรงงานจังหวัด ให้บริการ จำนวน 1 บริการ

สำนักงานแรงงานจังหวัด
  • ระบบการติดตามเงินคืนภาษีต่างประเทศ (สำหรับคนงานที่เคยเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
  • คู่มือการใช้งาน
  • หน่วยงาน : สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม
  • ผู้ประสานงาน : โทร. 02 232 1274