วันเสาร์, 25 กันยายน 2564
sdsdsds

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอธาตุพนม และองค์การบริการส่วนตำบลนาถ่อน เปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service จำนวน 6 งานบริการ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อกับส่วนราชการและเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

10 มี.ค. 2021
(อำเภอธาตุพนม และ องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน) ประชาชนในพื้นที่สามารถขอรับบริการผ่านระบบ e-service ที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอธาตุพนม และ องค์การบริการส่วนตำบลนาถ่อน โดยสามารถใช้บริการ e – Service จำนวน 6 งานบริการ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อกับส่วนราชการและเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ดังนี้ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ระบบขอบัตรประจำตัวคนพิการ หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความ
    • 1
    • 2