วันเสาร์, 25 กันยายน 2564

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม ให้บริการ จำนวน 1 งาน

ทสจ.นครพนม

การรับชำระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครื่อง EDC และการรับชำระเงินด้วย QR Code

  • คู่มือการใช้งาน
  • ผู้ประสานงาน : นางสาวมธุรส ภูเดช เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน โทร. 042-511272 ต่อ 11