วันพุธ, 7 ธันวาคม 2565
thai pai duay kan
[4 มี.ค. 64] มท.3 ลงพื้นที่นครพนม ตรวจเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง พร้อมแนะนำการท่องเที่ยวพัฒนาเมือง
[4 มี.ค. 64] มท.3 นำทีม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการรก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
[4 มี.ค. 64] มท.3 นำทีม ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านโพนสวรรค์
[4 มี.ค. 64] มท.3 นำทีมคณะผู้บริหาร มท. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ”โคก หนอง นา โมเดล” บ้านดงยอ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
จำนวนผู้เข้าชม เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564