วันจันทร์, 4 กรกฎาคม 2565
sdsdsds

[5 มี.ค. 64] มท.3 ลงพื้นที่โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยลำขิง บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง

24 มี.ค. 2021
มท.3 ลงพื้นที่นครพนม ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด เน้นทุกโครงการต้องคุ้มค่า สอดรับความต้องการประชาชน บนพื้นฐานการบูรณางาน เพื่อสร้างชุมชนยั่งยืน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ที่จังหวัดนครพนม นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) ลงพื้นที่ร่วมประชุม ติดตามผลการดำเนินงาน และตรวจความพร้อมของแผนงานโครงการที่คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดนครพนมได้มีการเ

[5 มี.ค. 64] มท.3 ลงพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม-ลำน้ำยาม

09 มี.ค. 2021
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ที่จังหวัดนครพนม นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) ลงพื้นที่ร่วมประชุม ติดตามผลการดำเนินงาน และตรวจความพร้อมของแผนงานโครงการที่คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดนครพนมได้มีการเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี 2565 จากกรมโยธาธิการและผังเมือง ในการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม-ลำน้ำยาม บ้านปากยาม หมู่ที่ 4 ตำบล

[5 มี.ค. 64] มท.3 ประชุมการตรวจราชการ การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดนครพนม

08 มี.ค. 2021
ผู้ว่าฯนครพนมให้การต้อนรับ มท.3 ลงพื้นที่ตรวจราชการเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ และเสนอแนะแก่คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดนครพนม เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น ที่ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม(หลังใหม่) นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ให้การต้อนรับ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะเดินทางถึงศาลากลางจังห

[4 มี.ค. 64] มท.3 ลงพื้นที่นครพนม ตรวจเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง พร้อมแนะนำการท่องเที่ยวพัฒนาเมือง

06 มี.ค. 2021
มท.3 ลงพื้นที่นครพนม ตรวจเยี่ยมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง พร้อมแนะนำการท่องเที่ยวพัฒนาเมือง วันที่ 4 มีนาคม 2564 ที่จังหวัดนครพนม นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) ลงพื้นที่รับฟังปัญหา อุปสรรค รวมถึงมอบนโยบายแก่คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดนครพนม จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง ที่กรมโยธาธิการและผังเ

[4 มี.ค. 64] มท.3 นำทีม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการรก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง

06 มี.ค. 2021
มท.3 นำทีม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการรก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม บ้านวังโพธิ์ หมู่ 8 และหมู่ 12 ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 ที่บ้านวังโพธิ์ หมู่ 8 และหมู่ 12 ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดนครพนม เพื่อตรวจราชก

[4 มี.ค. 64] มท.3 นำทีม ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านโพนสวรรค์

06 มี.ค. 2021
มท.3 นำทีม ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ 11 ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอดพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564เวลา 14.40 น. เดินทางถึงพื้นที่โครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ 11 ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอดพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดนคร
    • 1
    • 2