วันเสาร์, 21 พฤษภาคม 2565

[4 มี.ค. 64] มท.3 นำทีมคณะผู้บริหาร มท. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ”โคก หนอง นา โมเดล” บ้านดงยอ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น.ณ บ้านดงยอ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดนครพนม เพื่อตรวจราชการหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล ได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมการพัฒนาชุมชน และการประปาส่วนภูมิภาค โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรไทยคนที่ 2 นายอำเภอเมืองนครพนม หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านกลาง และพี่น้องประชาชนบ้านดงยอ ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลแก่คณะผู้ตรวจราชการฯ

แหล่งข่าว : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=prdnakhonphanom2555&set=a.3665022520261631