วันเสาร์, 21 พฤษภาคม 2565

[4 มี.ค. 64] มท.3 นำทีม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการรก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง

มท.3 นำทีม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการรก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม บ้านวังโพธิ์ หมู่ 8 และหมู่ 12 ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 ที่บ้านวังโพธิ์ หมู่ 8 และหมู่ 12 ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดนครพนม เพื่อตรวจราชการหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล ได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมการพัฒนาชุมชน และการประปาส่วนภูมิภาค โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรไทยคนที่ 2 นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม นายอลงกต มณีกาศ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม นายชูกัน กุลวงษา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม นายจรัญศักดิ์ ดวงศรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครพนม นายสมศักดิ์ ชุ่มแจ่ม นายอำเภอท่าอุเทน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านวังโพธิ์ หมู่ 8 และหมู่ 12 ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลแก่คณะผู้ตรวจราชการฯ รับฟังบรรยายสรุป และตรวจเยี่ยม การดำเนินโครงการรก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม บ้านวังโพธิ์ หมู่ 8 และหมู่ 12 ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนมในครั้งนี้

แหล่งข่าว https://www.facebook.com/media/set/?vanity=prdnakhonphanom2555&set=a.3671803062916910