วันเสาร์, 21 พฤษภาคม 2565

[5 มี.ค. 64] มท.3 ประชุมการตรวจราชการ การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดนครพนม

ผู้ว่าฯนครพนมให้การต้อนรับ มท.3 ลงพื้นที่ตรวจราชการเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ และเสนอแนะแก่คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดนครพนม

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น ที่ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม(หลังใหม่)
นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ให้การต้อนรับ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะเดินทางถึงศาลากลางจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าของโครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ระดับจังหวัดจังหวัดนครพนม พร้อมทั้งรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี) และคณะระหว่างวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2564 ณ จังหวัดนครพนม โดยมี นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรไทยคนที่ 2 นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายชวลิต วิชยสุทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม นายไพจิตร ศรีวรขาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม นายอลงกต มณีกาศ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม นายชูกัน กุลวงษา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม นายจรัญศักดิ์ ดวงศรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้