วันเสาร์, 25 กันยายน 2564

รายงานผลการตรวจราชการ การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดนครพนม ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี) และคณะ