วันเสาร์, 21 พฤษภาคม 2565

รายงานผลการตรวจราชการ การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดนครพนม ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี) และคณะ