วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565
sdsdsds

[4 มี.ค. 64] มท.3 นำทีมคณะผู้บริหาร มท. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ”โคก หนอง นา โมเดล” บ้านดงยอ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

05 มี.ค. 2021
วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น.ณ บ้านดงยอ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดนครพนม เพื่อตรวจราชการหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล ได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมการพัฒนาชุมชน และการประปาส่วนภูมิภาค โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย น
    • 1
    • 2