การจัดการความรู้
 

 

 

นโยบายการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม มานครพนม ชม 3 ที่สุด ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด : พระธาตุพนม สวยที่สุด : สะพานมิตรภาพ3 ( นครพนม-คำม่วน ) งามที่สุด : ทิวทัศน์ริมฝั่งโขง แลนด์มาร์คนครพนม : พญาศรีสัตตนาคราช ไหว้พระธาตุประจำวันเกิด ประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม
วันที่ 22 เมษายน 2560 จังหวัดนครพนมเปิดอุโมงค์นาคราช อุโมงค์จักรยาน แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวันที่ 22 เมษายน 2560 จังหวัดนครพนมเปิดอุโมงค์นาคราช แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
เดินหน้าประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม
บรรยายสรุปจังหวัดนครพนม (อัพเดท 21 มีนาคม 2560)
 

ดูทั้งหมด

 

ดูทั้งหมด

 

ดูทั้งหมด