×

ทำไมต้อง....! เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม !!

 

ความก้าวหน้าการดำเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม  

วิดีโอเด่น
เดินหน้าประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560 (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม)วีดีโอใหม่
การปราศรัยของนายกรัฐมนตรีกับประชาชนที่โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน
×
ค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ที่ราชพัสดุ
×
สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ :