พูดคุยเรื่องทั่วไป

No New Posts กิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

430 Posts
430 Topics

Last post by POC
in พิธีเปิด กิจกรรม “รำวงย้...
on September 17, 2018, 11:03:00 AM

No New Posts ข่าวประชาสัมพันธ์

165 Posts
151 Topics

Last post by POC
in การรับส่งงานในหน้าที่ราช...
on September 05, 2018, 04:11:41 PM

ข่าวราชการ

No New Posts การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม / การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

9 Posts
9 Topics

Last post by POC
in คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ ...
on August 08, 2018, 11:03:58 AM

No New Posts นโยบายการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด

นโยบายการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสจังหวัด

3 Posts
3 Topics

Last post by POC
in นโยบายคุณธรรมและความโปร่...
on February 20, 2018, 10:10:47 AM

No New Posts การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

7 Posts
7 Topics

Last post by Duangjai Yodnaree
in รายงานผลการวิเคราะห์การจ...
on May 23, 2018, 08:50:55 AM

No New Posts การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

8 Posts
8 Topics

Last post by Duangjai Yodnaree
in มาตรการป้องกันและปราบปรา...
on April 09, 2018, 03:33:27 PM

No New Posts กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดนครพนม

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดนครพนม

3 Posts
3 Topics

Last post by Duangjai Yodnaree
in คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังห...
on April 02, 2018, 10:25:44 AM

No New Posts จัดซื้อจัดจ้าง

Moderator: POC

136 Posts
136 Topics

Last post by POC
in จ.นครพนม ประกาศประกวดราค...
on September 17, 2018, 02:06:29 PM

No New Posts การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

Moderator: POC

42 Posts
42 Topics

Last post by POC
in หนังสือจังหวัดนครพนม ที่...
on July 12, 2018, 11:18:23 AM

No New Posts ประชุมคณะกรมการจังหวัดนครพนม

57 Posts
57 Topics

Last post by POC
in รายงานการประชุมกรมการจัง...
on August 29, 2018, 09:52:21 AM

No New Posts พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

5 Posts
5 Topics

Last post by POC
in คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารข...
on June 05, 2018, 10:19:44 AM

No New Posts การจัดการองค์ความรู้

KM

Moderator: POC

17 Posts
17 Topics

Last post by POC
in KM : กระบวนทัศน์ การดูแล...
on June 13, 2018, 02:56:21 PM

No New Posts การบริหารจัดการภาครัฐ

การบริหารจัดการภาครัฐ PMQA TQA

Moderator: POC

1 Posts
1 Topics

Last post by administrator
in การประเมินผลตามคำรับรองก...
on August 21, 2014, 01:43:02 PM

No New Posts วาระงานผู้บริหาร

Moderator: POC

218 Posts
218 Topics

Last post by pittawat kawansu
in วาระงานผู้บังคับบัญชา 20...
on Today at 05:42:46 PM

No New Posts สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง

Moderator: POC

2 Posts
2 Topics

Last post by POC
in จ.นครพนม ประกาศรายชื่อผู...
on March 15, 2017, 01:44:58 PM

No New Posts ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv)

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) ระดับจังหวัด

8 Posts
8 Topics

Last post by POC
in แบบฟอร์มรายงานการสำรวจงบ...
on December 04, 2017, 09:16:23 AM

No New Posts คู่มือประชาชน

เอกสาร / คู่มือ สำหรับประชาชน เพื่อติดต่อราชการ

4 Posts
4 Topics

Last post by Duangjai Yodnaree
in คู่มือการขอรับบำเหน็จดำร...
on July 24, 2018, 09:56:32 AM

หนังสือเวียน

No New Posts กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

3 Posts
3 Topics

Last post by POC
in เอกสารประกอบการจัดทำแผนง...
on February 08, 2017, 02:59:22 PM

No New Posts หน่วยตรวจสอบภายใน

5 Posts
5 Topics

Last post by POC
in กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (C...
on November 15, 2017, 02:24:44 PM

No New Posts กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

102 Posts
101 Topics

Last post by POC
in ่ร่างแผนพัฒนาจังหวัดนครพ...
on September 04, 2018, 02:20:24 PM

No New Posts กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครพนม

74 Posts
73 Topics

Last post by aphisit
in รายงานผลการดำเนินการของศ...
on September 06, 2018, 03:50:31 PM

No New Posts กลุ่มงานอำนวยการ

10 Posts
10 Topics

Last post by POC
in การรับส่งงานในหน้าที่ราช...
on September 05, 2018, 04:14:50 PM

No New Posts กลุ่มงานบริหารทรัพยการบุคคล

133 Posts
126 Topics

Last post by pittawat kawansu
in สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับส...
on Today at 09:12:43 AM

No New Posts งานพัสดุสำนักงานจังหวัดนครพนม

7 Posts
7 Topics

Last post by POC
in แนวทางปฏิบัติจัดหาพัสดุด...
on September 15, 2015, 11:30:21 AM

No New Posts ข้อสั่งการ

21 Posts
21 Topics

Last post by pittawat kawansu
in ขอความร่วมมือในการส่งเสร...
on June 11, 2018, 03:24:17 PM

No New Posts รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ งบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

9 Posts
9 Topics

Last post by POC
in ผลการดำเนินงานและผลการเบ...
on August 09, 2018, 10:53:40 AM

  • No New Posts
  • Redirect Board

ชุมชนนครพนม - Info Center

Forum Stats Forum Stats

1500 Posts in 1477 Topics by 771 Members. Latest Member: ButaKungZa
Latest Post: "วาระงานผู้บังคับบัญชา 20..." ( Today at 05:42:46 PM )
View the most recent posts on the forum.
[More Stats]

Users Online Users Online

7 Guests, 5 Users

Users active in past 15 minutes:
jackbaristaa, ttads2522, ManUThai2017, anonchobpost, iAmtoto007

Most Online Today: 21. Most Online Ever: 109 (August 28, 2017, 11:56:33 AM)