พูดคุยเรื่องทั่วไป

No New Posts กิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

443 Posts
443 Topics

Last post by pittawat kawansu
in ที่ทำการปกครองจังหวัดนคร...
on November 28, 2018, 10:23:27 AM

No New Posts ข่าวประชาสัมพันธ์

177 Posts
163 Topics

Last post by pittawat kawansu
in การประกวดชิงรางวัล Lee K...
on December 14, 2018, 02:38:21 PM

ข่าวราชการ

No New Posts การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม / การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

13 Posts
13 Topics

Last post by POC
in แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอ...
on November 20, 2018, 04:11:04 PM

No New Posts นโยบายการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด

นโยบายการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสจังหวัด

4 Posts
4 Topics

Last post by POC
in ประกาศเจตจำนงการบริหารงา...
on October 05, 2018, 10:36:14 AM

No New Posts ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม

หนังสือราชการ และข่าวสาร ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม

10 Posts
10 Topics

Last post by POC
in ระเบียบวาระการประชุม ศปก...
on December 04, 2018, 10:49:39 AM

No New Posts การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

12 Posts
12 Topics

Last post by Duangjai Yodnaree
in มาตรการภายในเพื่อป้องกัน...
on November 01, 2018, 11:03:25 AM

No New Posts การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

10 Posts
10 Topics

Last post by Duangjai Yodnaree
in มาตรการภายในเพื่อป้องกัน...
on November 01, 2018, 11:06:24 AM

No New Posts กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดนครพนม

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดนครพนม

3 Posts
3 Topics

Last post by Duangjai Yodnaree
in คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังห...
on April 02, 2018, 10:25:44 AM

No New Posts จัดซื้อจัดจ้าง

Moderator: POC

145 Posts
145 Topics

Last post by pittawat kawansu
in ท่าอากาศยานนครพนม ประกาศ...
on December 13, 2018, 02:40:26 PM

No New Posts การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

Moderator: POC

42 Posts
42 Topics

Last post by POC
in หนังสือจังหวัดนครพนม ที่...
on July 12, 2018, 11:18:23 AM

No New Posts ประชุมคณะกรมการจังหวัดนครพนม

60 Posts
60 Topics

Last post by pittawat kawansu
in รายงานการประชุมกรมการจัง...
on November 28, 2018, 02:21:37 PM

No New Posts พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

5 Posts
5 Topics

Last post by POC
in คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารข...
on June 05, 2018, 10:19:44 AM

No New Posts การจัดการองค์ความรู้

KM

Moderator: POC

17 Posts
17 Topics

Last post by POC
in KM : กระบวนทัศน์ การดูแล...
on June 13, 2018, 02:56:21 PM

No New Posts การบริหารจัดการภาครัฐ

การบริหารจัดการภาครัฐ PMQA TQA

Moderator: POC

1 Posts
1 Topics

Last post by administrator
in การประเมินผลตามคำรับรองก...
on August 21, 2014, 01:43:02 PM

No New Posts วาระงานผู้บริหาร

Moderator: POC

244 Posts
244 Topics

Last post by pittawat kawansu
in วาระงานผู้บังคับบัญชา 15...
on December 14, 2018, 10:36:06 PM

No New Posts สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง

Moderator: POC

2 Posts
2 Topics

Last post by POC
in จ.นครพนม ประกาศรายชื่อผู...
on March 15, 2017, 01:44:58 PM

No New Posts ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv)

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) ระดับจังหวัด

8 Posts
8 Topics

Last post by POC
in แบบฟอร์มรายงานการสำรวจงบ...
on December 04, 2017, 09:16:23 AM

No New Posts คู่มือประชาชน

เอกสาร / คู่มือ สำหรับประชาชน เพื่อติดต่อราชการ

4 Posts
4 Topics

Last post by Duangjai Yodnaree
in คู่มือการขอรับบำเหน็จดำร...
on July 24, 2018, 09:56:32 AM

หนังสือเวียน

No New Posts กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

3 Posts
3 Topics

Last post by POC
in เอกสารประกอบการจัดทำแผนง...
on February 08, 2017, 02:59:22 PM

No New Posts หน่วยตรวจสอบภายใน

8 Posts
8 Topics

Last post by pittawat kawansu
in หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด...
on September 27, 2018, 09:11:07 AM

No New Posts กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

105 Posts
104 Topics

Last post by pittawat kawansu
in แบบสรุปผลการดำเนินงานโคร...
on November 16, 2018, 04:17:49 PM

No New Posts กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครพนม

89 Posts
88 Topics

Last post by aphisit
in รายงานผลการดำเนินการของศ...
on October 08, 2018, 11:09:54 AM

No New Posts กลุ่มงานอำนวยการ

10 Posts
10 Topics

Last post by POC
in การรับส่งงานในหน้าที่ราช...
on September 05, 2018, 04:14:50 PM

No New Posts กลุ่มงานบริหารทรัพยการบุคคล

141 Posts
134 Topics

Last post by pittawat kawansu
in ประกาศ สำนักงาน ก.พ.ร. เ...
on November 01, 2018, 01:42:10 PM

No New Posts งานพัสดุสำนักงานจังหวัดนครพนม

7 Posts
7 Topics

Last post by POC
in แนวทางปฏิบัติจัดหาพัสดุด...
on September 15, 2015, 11:30:21 AM

No New Posts ข้อสั่งการ

21 Posts
21 Topics

Last post by pittawat kawansu
in ขอความร่วมมือในการส่งเสร...
on June 11, 2018, 03:24:17 PM

No New Posts รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ งบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

9 Posts
9 Topics

Last post by POC
in ผลการดำเนินงานและผลการเบ...
on August 09, 2018, 10:53:40 AM

  • No New Posts
  • Redirect Board

ชุมชนนครพนม - Info Center

Forum Stats Forum Stats

1614 Posts in 1591 Topics by 805 Members. Latest Member: lnwbook
Latest Post: "วาระงานผู้บังคับบัญชา 15..." ( December 14, 2018, 10:36:06 PM )
View the most recent posts on the forum.
[More Stats]

Users Online Users Online

4 Guests, 3 Users

Users active in past 15 minutes:
promiruntee, honeylemon, jackbaristaa

Most Online Today: 19. Most Online Ever: 109 (August 28, 2017, 11:56:33 AM)