พูดคุยเรื่องทั่วไป

No New Posts กิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

439 Posts
439 Topics

Last post by POC
in พิธีวางพวงมาลาถวายราชสัก...
on October 02, 2018, 11:37:56 AM

No New Posts ข่าวประชาสัมพันธ์

170 Posts
156 Topics

Last post by POC
in การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและก...
on October 11, 2018, 01:41:47 PM

ข่าวราชการ

No New Posts การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม / การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

10 Posts
10 Topics

Last post by POC
in การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าร...
on October 10, 2018, 12:01:05 PM

No New Posts นโยบายการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด

นโยบายการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสจังหวัด

4 Posts
4 Topics

Last post by POC
in ประกาศเจตจำนงการบริหารงา...
on October 05, 2018, 10:36:14 AM

No New Posts การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

10 Posts
10 Topics

Last post by Duangjai Yodnaree
in ผลการประเมิน ITA ประจำปี...
on October 08, 2018, 04:18:08 PM

No New Posts การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

9 Posts
9 Topics

Last post by Duangjai Yodnaree
in สรุปประเด็นข้อตรวจพบและข...
on October 18, 2018, 02:19:20 PM

No New Posts กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดนครพนม

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดนครพนม

3 Posts
3 Topics

Last post by Duangjai Yodnaree
in คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังห...
on April 02, 2018, 10:25:44 AM

No New Posts จัดซื้อจัดจ้าง

Moderator: POC

136 Posts
136 Topics

Last post by POC
in จ.นครพนม ประกาศประกวดราค...
on September 17, 2018, 02:06:29 PM

No New Posts การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

Moderator: POC

42 Posts
42 Topics

Last post by POC
in หนังสือจังหวัดนครพนม ที่...
on July 12, 2018, 11:18:23 AM

No New Posts ประชุมคณะกรมการจังหวัดนครพนม

58 Posts
58 Topics

Last post by pittawat kawansu
in รายงานการประชุมกรมการจัง...
on September 26, 2018, 09:45:51 AM

No New Posts พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

5 Posts
5 Topics

Last post by POC
in คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารข...
on June 05, 2018, 10:19:44 AM

No New Posts การจัดการองค์ความรู้

KM

Moderator: POC

17 Posts
17 Topics

Last post by POC
in KM : กระบวนทัศน์ การดูแล...
on June 13, 2018, 02:56:21 PM

No New Posts การบริหารจัดการภาครัฐ

การบริหารจัดการภาครัฐ PMQA TQA

Moderator: POC

1 Posts
1 Topics

Last post by administrator
in การประเมินผลตามคำรับรองก...
on August 21, 2014, 01:43:02 PM

No New Posts วาระงานผู้บริหาร

Moderator: POC

236 Posts
236 Topics

Last post by pittawat kawansu
in วาระงานผู้บังคับบัญชา 13...
on October 12, 2018, 06:55:13 PM

No New Posts สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง

Moderator: POC

2 Posts
2 Topics

Last post by POC
in จ.นครพนม ประกาศรายชื่อผู...
on March 15, 2017, 01:44:58 PM

No New Posts ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv)

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) ระดับจังหวัด

8 Posts
8 Topics

Last post by POC
in แบบฟอร์มรายงานการสำรวจงบ...
on December 04, 2017, 09:16:23 AM

No New Posts คู่มือประชาชน

เอกสาร / คู่มือ สำหรับประชาชน เพื่อติดต่อราชการ

4 Posts
4 Topics

Last post by Duangjai Yodnaree
in คู่มือการขอรับบำเหน็จดำร...
on July 24, 2018, 09:56:32 AM

หนังสือเวียน

No New Posts กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

3 Posts
3 Topics

Last post by POC
in เอกสารประกอบการจัดทำแผนง...
on February 08, 2017, 02:59:22 PM

No New Posts หน่วยตรวจสอบภายใน

8 Posts
8 Topics

Last post by pittawat kawansu
in หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด...
on September 27, 2018, 09:11:07 AM

No New Posts กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

103 Posts
102 Topics

Last post by pittawat kawansu
in การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ...
on October 10, 2018, 08:44:11 AM

No New Posts กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครพนม

89 Posts
88 Topics

Last post by aphisit
in รายงานผลการดำเนินการของศ...
on October 08, 2018, 11:09:54 AM

No New Posts กลุ่มงานอำนวยการ

10 Posts
10 Topics

Last post by POC
in การรับส่งงานในหน้าที่ราช...
on September 05, 2018, 04:14:50 PM

No New Posts กลุ่มงานบริหารทรัพยการบุคคล

137 Posts
130 Topics

Last post by Duangjai Yodnaree
in รายงานกำลังคนภาครัฐ 2560...
on October 18, 2018, 02:21:01 PM

No New Posts งานพัสดุสำนักงานจังหวัดนครพนม

7 Posts
7 Topics

Last post by POC
in แนวทางปฏิบัติจัดหาพัสดุด...
on September 15, 2015, 11:30:21 AM

No New Posts ข้อสั่งการ

21 Posts
21 Topics

Last post by pittawat kawansu
in ขอความร่วมมือในการส่งเสร...
on June 11, 2018, 03:24:17 PM

No New Posts รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ งบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

9 Posts
9 Topics

Last post by POC
in ผลการดำเนินงานและผลการเบ...
on August 09, 2018, 10:53:40 AM

  • No New Posts
  • Redirect Board

ชุมชนนครพนม - Info Center

Forum Stats Forum Stats

1562 Posts in 1539 Topics by 784 Members. Latest Member: sirisartteam
Latest Post: "รายงานกำลังคนภาครัฐ 2560..." ( October 18, 2018, 02:21:01 PM )
View the most recent posts on the forum.
[More Stats]

Users Online Users Online

6 Guests, 8 Users

Users active in past 15 minutes:
nitigorn20, teeratum123, itopinter_111, adzposter, promiruntee, diorarmani2000, Kittipong99010, ttads2522

Most Online Today: 24. Most Online Ever: 109 (August 28, 2017, 11:56:33 AM)