พูดคุยเรื่องทั่วไป

No New Posts กิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

443 Posts
443 Topics

Last post by pittawat kawansu
in ที่ทำการปกครองจังหวัดนคร...
on November 28, 2018, 10:23:27 AM

No New Posts ข่าวประชาสัมพันธ์

164 Posts
150 Topics

Last post by POC
in (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะ...
on January 30, 2019, 01:47:00 PM

ข่าวราชการ

No New Posts การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม / การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

14 Posts
14 Topics

Last post by POC
in คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าร...
on January 09, 2019, 02:00:57 PM

No New Posts นโยบายการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด

นโยบายการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสจังหวัด

6 Posts
6 Topics

Last post by Duangjai Yodnaree
in มาตรการส่งเสริมความโปร่ง...
on January 28, 2021, 08:44:43 AM

No New Posts ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม

หนังสือราชการ และข่าวสาร ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม

13 Posts
13 Topics

Last post by POC
in ระเบียบวาระการประชุม ศปก...
on December 18, 2018, 02:18:43 PM

No New Posts การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

16 Posts
16 Topics

Last post by Duangjai Yodnaree
in คู่มือการป้องกันการขัดกั...
on May 14, 2019, 03:05:00 PM

No New Posts การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

26 Posts
26 Topics

Last post by Duangjai Yodnaree
in มาตรการส่งเสริมความโปร่ง...
on January 28, 2021, 08:43:01 AM

No New Posts กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดนครพนม

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดนครพนม

3 Posts
3 Topics

Last post by Duangjai Yodnaree
in คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังห...
on April 02, 2018, 10:25:44 AM

No New Posts จัดซื้อจัดจ้าง

Moderator: POC

147 Posts
147 Topics

Last post by pittawat kawansu
in เทศบาลเมืองนครพนม ประกวด...
on April 24, 2019, 02:29:36 PM

No New Posts การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

Moderator: POC

42 Posts
42 Topics

Last post by POC
in หนังสือจังหวัดนครพนม ที่...
on July 12, 2018, 11:18:23 AM

No New Posts ประชุมคณะกรมการจังหวัดนครพนม

62 Posts
62 Topics

Last post by pittawat kawansu
in รายงานการประชุมกรมการจัง...
on January 29, 2019, 09:23:33 AM

No New Posts พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

5 Posts
5 Topics

Last post by POC
in คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารข...
on June 05, 2018, 10:19:44 AM

No New Posts การจัดการองค์ความรู้

KM

Moderator: POC

17 Posts
17 Topics

Last post by POC
in KM : กระบวนทัศน์ การดูแล...
on June 13, 2018, 02:56:21 PM

No New Posts การบริหารจัดการภาครัฐ

การบริหารจัดการภาครัฐ PMQA TQA

Moderator: POC

1 Posts
1 Topics

Last post by administrator
in การประเมินผลตามคำรับรองก...
on August 21, 2014, 01:43:02 PM

No New Posts วาระงานผู้บริหาร

Moderator: POC

196 Posts
196 Topics

Last post by pittawat kawansu
in วาระงานผู้บังคับบัญชา 19...
on January 18, 2019, 08:15:37 PM

No New Posts สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง

Moderator: POC

2 Posts
2 Topics

Last post by POC
in จ.นครพนม ประกาศรายชื่อผู...
on March 15, 2017, 01:44:58 PM

No New Posts ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv)

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) ระดับจังหวัด

8 Posts
8 Topics

Last post by POC
in แบบฟอร์มรายงานการสำรวจงบ...
on December 04, 2017, 09:16:23 AM

No New Posts คู่มือประชาชน

เอกสาร / คู่มือ สำหรับประชาชน เพื่อติดต่อราชการ

4 Posts
4 Topics

Last post by Duangjai Yodnaree
in คู่มือการขอรับบำเหน็จดำร...
on July 24, 2018, 09:56:32 AM

หนังสือเวียน

No New Posts กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

3 Posts
3 Topics

Last post by POC
in เอกสารประกอบการจัดทำแผนง...
on February 08, 2017, 02:59:22 PM

No New Posts หน่วยตรวจสอบภายใน

8 Posts
8 Topics

Last post by pittawat kawansu
in หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด...
on September 27, 2018, 09:11:07 AM

No New Posts กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

110 Posts
109 Topics

Last post by pittawat kawansu
in ขออนุมัติดำเนินโครงการก่...
on March 26, 2019, 10:00:07 AM

No New Posts กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครพนม

91 Posts
90 Topics

Last post by aphisit
in แบบรายงานการปฏิบัติงานศู...
on December 24, 2018, 01:39:15 PM

No New Posts กลุ่มงานอำนวยการ

11 Posts
11 Topics

Last post by POC
in ผลการประชุมคณะกรรมการร่ว...
on January 11, 2019, 10:40:44 AM

No New Posts กลุ่มงานบริหารทรัพยการบุคคล

154 Posts
147 Topics

Last post by Duangjai Yodnaree
in นโยบายการต่อต้านการรับสิ...
on January 03, 2020, 09:27:01 AM

No New Posts งานพัสดุสำนักงานจังหวัดนครพนม

7 Posts
7 Topics

Last post by POC
in แนวทางปฏิบัติจัดหาพัสดุด...
on September 15, 2015, 11:30:21 AM

No New Posts ข้อสั่งการ

21 Posts
21 Topics

Last post by pittawat kawansu
in ขอความร่วมมือในการส่งเสร...
on June 11, 2018, 03:24:17 PM

No New Posts รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ งบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

14 Posts
14 Topics

Last post by kullapat
in ผลการดำเนินงานและผลการเบ...
on March 14, 2019, 02:48:26 PM

  • No New Posts
  • Redirect Board

ชุมชนนครพนม - Info Center

Forum Stats Forum Stats

1611 Posts in 1588 Topics by 949 Members. Latest Member: suwareewongwanich
Latest Post: "มาตรการส่งเสริมความโปร่ง..." ( January 28, 2021, 08:44:43 AM )
View the most recent posts on the forum.

Users Online Users Online

1 Guest, 0 Users

Most Online Today: 1. Most Online Ever: 109 (August 28, 2017, 11:56:33 AM)