พูดคุยเรื่องทั่วไป

No New Posts กิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

300 Posts
300 Topics

Last post by POC
in กิจกรรม Road Show ส่งเสร...
on May 25, 2018, 01:28:50 PM

No New Posts ข่าวประชาสัมพันธ์

153 Posts
139 Topics

Last post by pittawat kawansu
in สนง.ยุติธรรม จ.นครพนม ปร...
on May 24, 2018, 10:40:54 AM

No New Posts ข่าวเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกาศ

18 Posts
18 Topics

Last post by Nakhonphanom SEZ
in [28/04/2561]ต้อนรับคณะจา...
on May 01, 2018, 01:22:36 PM

ข่าวราชการ

No New Posts การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม / การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

7 Posts
7 Topics

Last post by POC
in คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ ...
on January 12, 2018, 11:33:54 AM

No New Posts นโยบายการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด

นโยบายการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสจังหวัด

3 Posts
3 Topics

Last post by POC
in นโยบายคุณธรรมและความโปร่...
on February 20, 2018, 10:10:47 AM

No New Posts การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

7 Posts
7 Topics

Last post by Duangjai Yodnaree
in รายงานผลการวิเคราะห์การจ...
on May 23, 2018, 08:50:55 AM

No New Posts การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

8 Posts
8 Topics

Last post by Duangjai Yodnaree
in มาตรการป้องกันและปราบปรา...
on April 09, 2018, 03:33:27 PM

No New Posts กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดนครพนม

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดนครพนม

3 Posts
3 Topics

Last post by Duangjai Yodnaree
in คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังห...
on April 02, 2018, 10:25:44 AM

No New Posts จัดซื้อจัดจ้าง

Moderator: POC

110 Posts
110 Topics

Last post by pittawat kawansu
in จ.นครพนม ประกาศขายทอดตลา...
on May 11, 2018, 09:45:59 AM

No New Posts การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

Moderator: POC

41 Posts
41 Topics

Last post by POC
in ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ค...
on August 28, 2017, 03:56:11 PM

No New Posts ประชุมคณะกรมการจังหวัดนครพนม

53 Posts
53 Topics

Last post by pittawat kawansu
in รายงานการประชุมกรมการจัง...
on April 25, 2018, 04:41:57 PM

No New Posts พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

4 Posts
4 Topics

Last post by administrator
in กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
on August 21, 2014, 10:30:58 AM

No New Posts การจัดการองค์ความรู้

KM

Moderator: POC

0 Posts
0 Topics

No New Posts การบริหารจัดการภาครัฐ

การบริหารจัดการภาครัฐ PMQA TQA

Moderator: POC

1 Posts
1 Topics

Last post by administrator
in การประเมินผลตามคำรับรองก...
on August 21, 2014, 01:43:02 PM

No New Posts วาระงานผู้บริหาร

Moderator: POC

141 Posts
141 Topics

Last post by pittawat kawansu
in วาระงานผู้บังคับบัญชา 26...
on May 25, 2018, 07:00:11 PM

No New Posts สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง

Moderator: POC

2 Posts
2 Topics

Last post by POC
in จ.นครพนม ประกาศรายชื่อผู...
on March 15, 2017, 01:44:58 PM

No New Posts ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv)

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) ระดับจังหวัด

8 Posts
8 Topics

Last post by POC
in แบบฟอร์มรายงานการสำรวจงบ...
on December 04, 2017, 09:16:23 AM

No New Posts คู่มือประชาชน

เอกสาร / คู่มือ สำหรับประชาชน เพื่อติดต่อราชการ

3 Posts
3 Topics

Last post by Duangjai Yodnaree
in ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบ...
on May 23, 2018, 10:27:49 AM

หนังสือเวียน

No New Posts กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

4 Posts
4 Topics

Last post by POC
in เอกสารประกอบการจัดทำแผนง...
on February 08, 2017, 02:59:22 PM

No New Posts หน่วยตรวจสอบภายใน

5 Posts
5 Topics

Last post by POC
in กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (C...
on November 15, 2017, 02:24:44 PM

No New Posts กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

92 Posts
92 Topics

Last post by pittawat kawansu
in การปฏิบัติการสื่อสารงานข...
on March 26, 2018, 03:59:40 PM

No New Posts กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครพนม

19 Posts
19 Topics

Last post by aphisit
in รายงานผลการดำเนินการของศ...
on May 22, 2018, 04:11:43 PM

No New Posts กลุ่มงานอำนวยการ

8 Posts
8 Topics

Last post by POC
in การจัดทำรายงานการควบคุมภ...
on January 11, 2018, 11:33:56 AM

No New Posts กลุ่มงานบริหารทรัพยการบุคคล

120 Posts
113 Topics

Last post by pittawat kawansu
in กรอบการตรวจประเมินผลการป...
on May 18, 2018, 02:36:54 PM

No New Posts งานพัสดุสำนักงานจังหวัดนครพนม

7 Posts
7 Topics

Last post by POC
in แนวทางปฏิบัติจัดหาพัสดุด...
on September 15, 2015, 11:30:21 AM

No New Posts ข้อสั่งการ

20 Posts
20 Topics

Last post by pittawat kawansu
in ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
on March 05, 2018, 03:04:15 PM

No New Posts รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ งบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

5 Posts
5 Topics

Last post by kullapat
in ผลการดำเนินงานและผลการเบ...
on April 09, 2018, 09:49:34 AM

  • No New Posts
  • Redirect Board

ชุมชนนครพนม - Info Center

Forum Stats Forum Stats

1143 Posts in 1122 Topics by 710 Members. Latest Member: takydeS9T
Latest Post: "วาระงานผู้บังคับบัญชา 26..." ( May 25, 2018, 07:00:11 PM )
View the most recent posts on the forum.
[More Stats]

Users Online Users Online

8 Guests, 1 User

Users active in past 15 minutes:
diorarmani2000

Most Online Today: 14. Most Online Ever: 109 (August 28, 2017, 11:56:33 AM)