พูดคุยเรื่องทั่วไป

No New Posts General Discussion

Feel free to talk about anything and everything in this board.

144 Posts
103 Topics

Last post by alunar
in Re: รับซื้อของเลิกกิจการ...
on February 20, 2017, 10:42:12 PM

No New Posts ข่าวสารน่าสนใจ

116 Posts
100 Topics

Last post by POC
in ขอเชิญร่วมส่งผลงานโครงกา...
on March 15, 2017, 03:38:11 PM

ข่าวราชการ

No New Posts การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

1 Posts
1 Topics

Last post by POC
in การมอบอำนาจของผู้ว่าราชก...
on October 18, 2016, 04:14:49 PM

No New Posts จัดซื้อจัดจ้าง

Moderator: POC

263 Posts
263 Topics

Last post by POC
in ที่ทำการปกครอง จ.นครพนม ...
on February 23, 2017, 01:48:17 PM

No New Posts การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

Moderator: POC

35 Posts
35 Topics

Last post by POC
in การปรับปรุงแบบรายงานที่ใ...
on January 18, 2017, 04:10:21 PM

No New Posts ประชุมคณะกรมการจังหวัดนครพนม

39 Posts
39 Topics

Last post by POC
in รายงานการประชุมกรมการจัง...
on March 16, 2017, 10:51:08 AM

No New Posts พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

7 Posts
4 Topics

Last post by rena36704
in Re: พระราชบัญญัติข้อมูลข...
on March 15, 2016, 03:55:03 PM

No New Posts การจัดการองค์ความรู้

KM

Moderator: POC

0 Posts
0 Topics

No New Posts การบริหารจัดการภาครัฐ

การบริหารจัดการภาครัฐ PMQA TQA

Moderator: POC

1 Posts
1 Topics

Last post by administrator
in การประเมินผลตามคำรับรองก...
on August 21, 2014, 01:43:02 PM

No New Posts วาระงานผู้บริหาร

Moderator: POC

142 Posts
142 Topics

Last post by POC
in วาระงานผู้บังคับบัญชา 23...
on March 22, 2017, 06:06:50 PM

No New Posts สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง

Moderator: POC

2 Posts
2 Topics

Last post by POC
in จ.นครพนม ประกาศรายชื่อผู...
on March 15, 2017, 01:44:58 PM

No New Posts ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv)

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) ระดับจังหวัด

3 Posts
3 Topics

Last post by POC
in นร0110/ว2198 การตรวจสอบแ...
on December 30, 2016, 03:55:28 PM

หนังสือเวียน

No New Posts กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

4 Posts
4 Topics

Last post by POC
in เอกสารประกอบการจัดทำแผนง...
on February 08, 2017, 02:59:22 PM

No New Posts หน่วยตรวจสอบภายใน

2 Posts
2 Topics

Last post by POC
in การเผยแพร่กฎบัตรการตรวจส...
on October 03, 2016, 03:09:37 PM

No New Posts กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

69 Posts
69 Topics

Last post by POC
in รหัสงบประมาณโครงการของกล...
on March 17, 2017, 04:22:37 PM

No New Posts กลุ่มงานอำนวยการ

8 Posts
7 Topics

Last post by rena36704
in Re: โครงการปณิธานความดี ...
on April 06, 2016, 01:41:44 PM

No New Posts กลุ่มงานบริหารทรัพยการบุคคล

94 Posts
87 Topics

Last post by POC
in คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำ...
on March 22, 2017, 12:48:41 PM

No New Posts งานพัสดุสำนักงานจังหวัดนครพนม

8 Posts
8 Topics

Last post by Sreich
in ปั๊มดูดอาหาร ปั๊มดูดของเ...
on September 29, 2016, 07:46:23 AM

No New Posts ข้อสั่งการ

14 Posts
14 Topics

Last post by POC
in ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีใน...
on February 15, 2017, 09:49:07 AM

  • No New Posts
  • Redirect Board

ชุมชนนครพนม - Info Center

Forum Stats Forum Stats

954 Posts in 888 Topics by 553 Members. Latest Member: lookatme
Latest Post: "วาระงานผู้บังคับบัญชา 23..." ( March 22, 2017, 06:06:50 PM )
View the most recent posts on the forum.
[More Stats]

Users Online Users Online

10 Guests, 0 Users

Most Online Today: 17. Most Online Ever: 64 (August 06, 2015, 07:29:34 PM)