ชุมชนนครพนม

หนังสือเวียน => ข้อสั่งการ => Topic started by: POC on August 07, 2017, 02:29:40 PM

Title: สรุปสาระสำคัญการประชุมหารือติดตามประเด็นการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวกับ สสป.ลาว
Post by: POC on August 07, 2017, 02:29:40 PM
สรุปสาระสำคัญการประชุมหารือติดตามประเด็นการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวกับ สสป.ลาว


https://www.dropbox.com/s/83hwgrpr68f1d68/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%20%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%9B.%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7.pdf?dl=0