ชุมชนนครพนม

ข่าวราชการ => การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด => Topic started by: POC on November 21, 2017, 11:56:07 AM

Title: คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนในเขตพื้นที่จังหวัด
Post by: POC on November 21, 2017, 11:56:07 AM
คู่มือการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนในเขตพื้นที่จังหวัด สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.pad.moi.go.th หัวข้อ "คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนในเขตพื้นที่จังหวัด"