ชุมชนนครพนม

หนังสือเวียน => กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด => Topic started by: POC on November 24, 2017, 11:06:23 AM

Title: แบบรายงานการจัดซื้อครุภัณฑ์ ค.011,ค.911
Post by: POC on November 24, 2017, 11:06:23 AM
แบบรายงานการจัดซื้อครุภัณฑ์ ค.011,ค.911

ให้รายงานผลการจัดซื้อเป็นรายไตรมาส โดยรายงานครั้งท่ีี่ 1 ภายในวันที่ 10 มกราคม 2561

ทางอีเมลล์ : nakhonphanom_coc@hotmail.com