ชุมชนนครพนม

พูดคุยเรื่องทั่วไป => กิจกรรมผู้บริหาร => Topic started by: POC on May 11, 2018, 08:58:20 AM

Title: [11-05-61] ร่วมประชุมสภากาแฟกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 5/2561
Post by: POC on May 11, 2018, 08:58:20 AM
วันศุกร์ที่ 11 พ.ค. 61
เวลา 07.30 น.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
ร่วมประชุมสภากาแฟกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 5/2561 ประจำเดือน พฤษภาคม เพื่อให้ผู้บริหารตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา ได้มีโอกาสพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันรวมทั้งได้แพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนครพนม

ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 อ.เมือง จ.นครพนม