ชุมชนนครพนม

พูดคุยเรื่องทั่วไป => กิจกรรมผู้บริหาร => Topic started by: POC on July 09, 2018, 09:52:31 AM

Title: บรรยายพิเศษถวายความรู้แก่เจ้าคณะพระสังฆาธิการ หัวข้อ “บทบาทของพระสงฆ์ในมุมมอง...
Post by: POC on July 09, 2018, 09:52:31 AM
วันพฤหัสบดีที่ 5 ก.ค. 61
เวลา 09.30 น.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
บรรยายพิเศษถวายความรู้แก่เจ้าคณะพระสังฆาธิการ ในหัวข้อ “บทบาทของพระสงฆ์ในมุมมองของสังคม” ในการประชุมเจ้าคณะพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และพระเลขานุการ โดยมีพระเทพวิสุทธิโมลี รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 10 เป็นประธานเปิดการประชุมฯ

ณ วัดพระธาตุประสิทธิ์ ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม