ชุมชนนครพนม

หนังสือเวียน => กลุ่มงานบริหารทรัพยการบุคคล => Topic started by: pittawat kawansu on July 11, 2018, 10:10:25 AM

Title: ม.เกษมบัณฑิต ประชาสัมพันธ์จัดส่งคนเข้าร่วมโคงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักส
Post by: pittawat kawansu on July 11, 2018, 10:10:25 AM
ม.เกษมบัณฑิต ประชาสัมพันธ์จัดส่งคนเข้าร่วมโคงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร นวัตกรรมการจัดการกลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการพัฒนาองค์กร 4.0