ชุมชนนครพนม

พูดคุยเรื่องทั่วไป => ข่าวประชาสัมพันธ์ => Topic started by: EnergyNKP on August 06, 2018, 03:12:57 PM

Title: กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงงาน เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ
Post by: EnergyNKP on August 06, 2018, 03:12:57 PM
กองทุนพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2561 (เพิ่มเติม) ภายใต้กลุ่มโครงการไทยนิยม ยั่งยืน สนใจ ดูรายละเอียดได้ที่ เวปไซต์ http://www.enconfund.go.th/