ชุมชนนครพนม

ข่าวราชการ => การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ => Topic started by: Duangjai Yodnaree on October 18, 2018, 02:19:20 PM

Title: สรุปประเด็นข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะการตรวจสอบโครงการตามแผนพัฒนาภาค ปี 2561
Post by: Duangjai Yodnaree on October 18, 2018, 02:19:20 PM
สรุปประเด็นข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะการตรวจสอบโครงการตามแผนพัฒนาภาค ปี 2561