ชุมชนนครพนม

ข่าวราชการ => การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ => Topic started by: Duangjai Yodnaree on June 12, 2019, 09:46:26 AM

Title: ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบนโยบายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานฯ
Post by: Duangjai Yodnaree on June 12, 2019, 09:46:26 AM
นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการและมอบนโยบาย เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562
ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม