ชุมชนนครพนม

ข่าวราชการ => การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ => Topic started by: Duangjai Yodnaree on February 28, 2020, 11:25:59 AM

Title: การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
Post by: Duangjai Yodnaree on February 28, 2020, 11:25:59 AM
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ในปี พ.ศ. 2562