ชุมชนนครพนม

หนังสือเวียน => กลุ่มงานบริหารทรัพยการบุคคล => Topic started by: administrator on August 21, 2014, 02:14:21 PM

Title: ว1/2557 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556
Post by: administrator on August 21, 2014, 02:14:21 PM
ว1/2557 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556 (http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=663&Itemid=226)