Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - POC

Pages: [1] 2 3 ... 68
1
หนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0017.2/ว9456 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดงาน "เฉลิมฉลอง 232 ปี เมืองนครพนม ใต้ร่มพระบารีจักรีวงศ์" โดยกำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 9 - 17 กันยายน 2561 (9 วัน 9 คืน) ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช สามารถ ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 232 ปี จังหวัดนครพนม และตัวอย่างท้ายหนังสือราชการ ได้ตามไฟล์แนบ

-------------------------------------------
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดนครพนม
โทร.  0-4251-1287 ต่อ 109
-------------------------------------------

2
วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561  ห้อง Grand Daimond ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยทีมงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครพนม  ร่วมกิจกรรมในงาน “รวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE 2018” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2561  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้นำเสนอการแสดงบนเวทีในประเภท “จังหวัด TO BE NUMBER ONE”  พร้อมทั้งร่วมเป็นกำลังใจให้แก่โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย และโรงเรียนนครพนมวิทยาคม ในการนำเสนอผลงานประเภทสถานศึกษา ซึ่งเข้ารับการประกวดในวันเดียวกันนี้

3
วันที่14ก.ค.61 เวลา09.30น.
นายประทีป ฤทธิกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพลูกเสือชาวบ้าน กิจกรรม ฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านทบทวนเพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 14 - 15 ก.ค. 61
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

4
วันที่13ก.ค.61 เวลา09.30น.
นายประทีป ฤทธิกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เป็นประธานวางศิลาฤกษ์สร้างพระประทานพระพุทธรูปเชียงแสน ทรงเครื่องประทานพรหยกหินขาว ซึ่งมีขนาดหน้าตัก 58 นิ้ว เพื่อประดิษฐาน ณ ลานวัดพระพุทธยาภิบาล ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม
เพื่อเป็นมิ่งขวัญศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในหมู่บ้านและผู้ที่มาสักการะบูชา

5
วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ให้การต้อนรับคณะข้าราชการผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 76 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 100 คน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดนครพนม พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่องทิศทางการพัฒนาจังหวัดและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม

ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม

6
วันที่12ก.ค.61 เวลา10.00น.
นายประทีป ฤทธิกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร “. การขุนโคเนื้อคุณภาพด้วยเทคโนโลยี”
เพื่อยกระดับการผลิตเนื้อโคให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และให้ใช้การตลาดนำการผลิต โดยเนื้อโคขุนมีไขมันแทรกเนื้อ ตลาดจะมีความต้องการสูง โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 300 คน
ณ หอประชุมโรงเรียนนครพนมวิทยาคม

7
หนังสือจังหวัดนครพน ที่ นพ 0017.2/ว 8325 ลงวันที่ 6 มกราคม 2561 เรื่อง การปรับปรุงแบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท และซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
  (สามารถดาวน์โหลดเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2 ตามไฟล์ที่แนบ)
  สำหรับสิ่งที่ส่งมาด้วย 3  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  คลิกที่นี่
  สำหรับสิ่งที่ส่งมาด้วย 4  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด คลิกที่นี่
 สำหรับหนังสืออ้างถึง คลิกที่นี่

8
วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00 น.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ร่วมพิธีบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-13 กรกฎาคม 2561  โดยในวันนี้มีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครพนม และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี

ณ บริเวณแลนด์มาร์คพญาศรีสัตตนาคราช เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม

9
วันที่11ก.ค.61 เวลา09.00น.
นายประทีป ฤทธิกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เป็นประธานในกิจกรรมวิถีไทย วิถีพุทธ รำบูชาพระธาตุประจำวันเกิดคนเกิดวันพุธ พระธาตุมหาชัย ในงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ประจำปี 2561
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดนครพนมเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ประชาสัมพันธ์วิถีชีวิตวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวพระธาตุประจำวันเกิด
ณ วัดพระธาตุมหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

10
วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น.
ห้องประชุมพระธาตุนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561  โดยจังหวัดนครพนม ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 210 ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนภาคเอกชนในพื้นที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติฯ โดยจะทำการขุดลอกห้วยฮ่องฮอ ตั้งแต่วันที่ 23 - 28 กรกฎาคม 2561 จากบริเวณสะพานบ้านนาสมดี - บ้านน้อยใต้ ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม รวมระยะทางประมาณ 3.43 กิโลเมตร ประมาณการผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่าหนึ่งพันคน

11
วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
นางปัทมา วิทย์ดำรงค์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม
เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-13 กรกฎาคม 2561 และวันรวมพลคนเกิดวันอังคาร โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมทั้ง 2 ท่านเข้าร่วมพิธี พร้อมมีดารานักแสดงชื่อดัง นางสาวกัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกล หรือน้องปราง ซึ่งรับบท “แม่หญิงจันทร์วาด “ ในละครชื่อดัง บุพเพสันนิวาส ร่วมในพิธีบวงสรวงด้วย

ณ บริเวณแลนด์มาร์คพญาศรีสัตตนาคราช เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม

12
หนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0017.2/ว 9095 ลงวันที่ 6 กรกฏาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติกรณีย้ายจุดบริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับผู้ใช้บริการภายใต้โครงการเน็ตประชารัฐ
    (สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยตามไฟล์แนบ)
---------------------------------------
หน่วยงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
โทร. 042 511287 ต่อ 122
---------------------------------------

13
วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00 น.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นางปัทมา วิทย์ดำรงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ร่วมพิธีบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-13 กรกฎาคม 2561 โดยในวันนี้มีหัวหน้าส่วนราชการด้านสังคมและคุณภาพชีวิต เป็นประธานร่วมในพิธี

ณ บริเวณแลนด์มาร์คพญาศรีสัตตนาคราช เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม

14
วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.00 น.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นางปัทมา วิทย์ดำรงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ พลเรือน และพสกนิกรชาวนครพนม ร่วมรับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ในการเสด็จมาทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนเศียรสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พระใหญ่) และทรงยกยอดฉัตรขึ้นเหนือเศียรสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

ณ วัดน้อยโพธิ์คำ ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

15
วันเสาร์ที่ 7 ก.ค. 61
เวลา 17.00 น.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
ร่วมพิธีและกล่าวรายงานในพิธีบวงสรวงองค์พญาศรีสัตตนาคราช ประจำปี 2561 โดยมีพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีฯ ซึ่งมีกำหนดการจัดงาน 7 วัน 7 คืน ในระหว่างวันที่ 7-13 ก.ค. 61

ณ บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช เทศบาลเมืองนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม

Pages: [1] 2 3 ... 68