Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - POC

Pages: [1] 2 3 ... 74
1
วันที่20ก.ย.61 เวลา17.00น.
นายประทีป ฤทธิกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดงานจัดแสดงสินค้า ASEAN FAIR 2018
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยในกลุ่มผู้ผลิตที่ต้องการส่งออกสินค้าและในกลุ่ม Startup หรือกลุ่มที่ต้องการไปลงทุนในประเทศกลุ่ม AEC และเพื่อสานต่อความร่วมมือระหว่างการค้าไทยและลาวและกลุ่มประเทศอาเซียน พร้อมทั้งขยายเพิ่มช่องทางในการทำการค้า
ณ สะหวัน - ไอเต็ก แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

2
วันพฤหัสบดีที่ 20 ก.ย. 2561
เวลา 09.00 น. 

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
พร้อมด้วย 
นางปัทมา วิทย์ดำรงค์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม
เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 12 ประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ 2561 โดยได้นำเอาบริการของหน่วยงานราชการต่างๆในระดับจังหวัด พร้อมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) ออกให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

ณ โรงเรียนบ้านมิตรภาพที่ 87 ต.โคกสี อ.วังยาง จ.นครพนม

3
วันพุธที่ 19 ก.ย. 61
เวลา 14.30 น.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ระดับพื้นที่ 4 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีฯ

ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมือง จ.นครพนม

4
วันที่19ก.ย.61 เวลา13.30น.
นายประทีป ฤทธิกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด จังหวัดนครพนม(คปป.จ.) ครั้งที่ 3/2561
เพื่อติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าในท้องที่จังหวัดนครพนม 
ณ ห้องประชุมพระธาตุนคร ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดนครพน(หลังใหม่)

5
วาระงานผู้บริหาร ประจำวันที่ 18  กันยายน 2561

6
จ.นครพนม ประกาศประกวดราคาจ้างอกกแบบและผลิตสื่อตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นครพนม (กิจกรรมที่ 10 เสริมช่ิงทางการตลาด Online,offline,Plaform)

7
เทศบาลเมืองนครพนม ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงผิวจราจรซอยสามัคคีสุขสันต์ (ปูด้วยยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)

8
เทศบาลเมืองนครพนม ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนศรีเทพ (ปูด้วยยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)

9
เทศบาลเมืองนครพนม ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงผิวจราจรพร้อมว่างท่อระบายน้ำถนนบำรุงเมือง (ปูด้วยยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)

10
วันอาทิตย์ที่ 16 ก.ย. 61
เวลา 21.00 น.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
พร้อมด้วย
นางปัทมา วิทยดำรงค์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม
เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม “รำวงย้อนยุค” ในงานเฉลิมฉลอง 232 ปี เมืองนครพนม ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์”

ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง หน้าวัดกลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม

11
วันอาทิตย์ที่ 16 ก.ย. 61
เวลา 19.00 น.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
พร้อมด้วย
นางปัทมา วิทย์ดำรงค์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม
เป็นประธานในกิจกรรมการแสดง แสง สี เสียง ชุด “นครพนม 232 ปี  ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” รอบสุดท้าย และร่วมการแสดงพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆในจังหวัดนครพนม โดยร่วมการแสดงในองค์ที่ 1 “เล่าขาน ตำนานเมือง ศรีโคตรบูร” รับบทเป็นเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ผู้รับพระราชบัญชาจาก พระเจ้ากรุงธนบุรี ให้รวบรวมแผ่นดินถิ่นลุ่มแม่น้ำโขงตั้งแต่เวียงจันทน์ จำปาสัก และมรุกขนคร เข้าไว้ด้วยกัน ใต้เศวตฉัตรแห่งพระเจ้ากรุงธนบุรี

ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงลานพญาศรีสัตตนาคราช อ.เมือง จ.นครพนม

12
เทศบาลเมืองนครพนม ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนรอบตลาดสดเทศบาลและก่อสร้างระบบระบายน้ำฝั่งทองออกตลาดสดเทศบาลเมืองนครพนม (ปูด้วยยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)

13
เทศบาลเมืองนครพนม ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงผิวจราจรและระบบระบายน้ำ ถนนประชาราษฎร์ (ปูด้วยยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)

14
เทศบาลเมืองนครพนม ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนโพธิ์ศรี (ปูด้วยยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)

15
เทศบาลเมืองนครพนม ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนพินิจรังสรรค์ (ปูด้วยยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)

Pages: [1] 2 3 ... 74