Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - POC

Pages: [1] 2 3 ... 61
1
วันศุกร์ที่ 25 พ.ค 61
เวลา 09.30 น.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Road Show ส่งเสริมการตลาดในต่างประเทศ (กลุ่มประเทศอาเซียน) Business Matching ตามโครงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก (Sanuk is Colorful) (สกลนคร,นครพนม, มุกดาหาร)ตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำโขง (สกลนคร,นครพนม, มุกดาหาร) เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและทำให้เกิดการพบประพูดคุยเจรจาธุรกิจของผู้ประกอบการกิจการโรงแรมและกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม และจังหวัดกว๋างบิงห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
โดยมี ท่านเหวียนเตี๋ยนฮว่าง รองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดกว๋างบิงห์ ให้การต้อนรับ

ณ โรงแรม Gold Coast Hotel Resort & Spa จังหวัดกว๋างบิงห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

2
วันพุธที่ 23 พ.ค. 61
เวลา 18.00 น.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เป็นประธานในการประกวดรอบตัดสิน  มิสเตอร์ สตาร์ จังหวัดนครพนม “MISTER STAR NAKHON PHANOM 2018” ซึ่งเป็นการประกวดค้นหาหนุ่ม บุคลิกภาพดี มีความมั่นใจ เพื่อเป็นตัวแทนไปประกวดระดับประเทศ และเวทีใหญ่ ณ ประเทศอังกฤษ เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม สถานที่ท่องเที่ยว โบราณสถานและโบราณวัตถุ สินค้าพื้นเมืองและผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในประเทศและต่างประเทศ

ณ เวทีการประกวด มิสเตอร์ สตาร์ จังหวัดนครพนม บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช อ.เมือง จ.นครพนม

3
วันพุธที่ 23 พ.ค. 61
เวลา 11.00 น.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2561 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัดนครพนม พร้อมกับเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด โดยมี นายดํารงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เข้าร่วมการประชุม

ณ ห้องประชุมศรีวรขาน ชั้น 5 สำงานงานเทศบาลเมืองนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม

4
วันพุธที่ 23 พ.ค. 61
เวลา 09.00 น.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
ให้การต้อนรับ นางสุภัชชา สุทธิพล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และร่วมปรึกษาหารือข้อราชการ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พื้นที่จังหวัดนครพนม

ณ ห้องประชุมพระธาตุเรณูนคร ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครพนม

5
วันที่22พ.ค.61 เวลา13.30น.
นายประทีป ฤทธิกุล
รองผู้ว่าราขการจังหวัดนครพนม
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ครั้งที่ 5 / 2561
เพื่อให้การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 ของจังหวัดนครพนมเป็นไปตามมาตรการ
ณ ห้องประชุมพระธาตุนคร ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)

6
วันที่22พ.ค.61 เวลา09.00น.
นายประทีป  ฤทธิกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมตามโครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง
เพื่อเป็นการให้โอกาสกับผู้ที่เคยกระทำผิดปรับปรุงตนเอง ส่งเสริมคืนคนดีสู่สังคม รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแคลนแรงงานในบางสาขาอาชีพ และเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่กำลังแรงงาน โดยการแนะแนวอาชีพ เพิ่มทักษะความสามารถ
ณ ห้องประชุมเรือนจำกลางจังหวัดนครพนม

7
วันอังคารที่ 22 พ.ค. 61
เวลา 09.00 น.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
พร้อมด้วย
นางปัทมา วิทย์ดำรงค์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม
เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม” เพื่อชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการ และมอบหมายภารกิจให้กับแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การเตรียมการรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

ณ ห้องประชุมพญาศรีสัตตนาคราช ชั้น 2 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม

8
วันที่21พ.ค.61 เวลา09.00น.
นายประทีป  ฤทธิกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาครูและนักเรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ในสถานศึกษาจังหวัดนครพนม
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของครู นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดนครพนม ให้มีองค์ความรู้ทักษะ จิตสำนึกในเชิงธุรกิจเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบ
พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ ผู้ประกอบการในเขตพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ”
ณ โรงแรมไอโฮเทล

9
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น. 

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ในพิธีมอบรางวัลมหกรรมแข่งขันจักรยานทางไกลประเทศไทย ปี 2561 (The Great Mekong Bike Ride 2018)  ซึ่งแข่งขันระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2561  เส้นทางแข่งขันจากจังหวัดนครพนม - มุกดาหาร - สกลนคร -นครพนม รวมระยะทาง 372 กิโลเมตร โดยมีนักกีฬาจาก 21 ประเทศ รวมนักปั่นทุกประเภทการแข่งขัน จำนวน 2,750 คน

ณ บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช ริมฝั่งแม่น้ำโขง เทศบาลเมืองนครพนม

10
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 06.30 น. 

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  นางปัทมา วิทย์ดำรงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม  เป็นประธานในกิจกรรมปั่นจักรยานชายโขง ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการออกกำลังกายเที่ยวชมทัศนียภาพความงามริมฝั่งแม่น้ำโขงของจังหวัดนครพนม  เส้นทางจากองค์พญาศรีสัตตนาคราช เลียบริมฝั่งแม่น้ำโขงไปยังสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำม่วน) รวมระยะทาง 17 กิโลเมตร

11
วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. 

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  ท่าน เหวียน หาย บั่ง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศไทย  ร่วมเปิดงานรำลึก 128 ปี วันคล้ายวันเกิดท่านประธานโฮจิมินห์และความสัมพันธ์มิตรภาพไทย-เวียดนาม ประจำปี 2561  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ณ อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม บ้านนาจอก ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

12
ันที่ 18 พ.ค.61 เวลา 13.30น.
นายประทีป  ฤทธิกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางศรษฐกิจจังหวัดนครพนม (กรอ.จังหวัดนครพนม) ครั้งที่ 2/2561
เพื่อรับทราบข้อมูลและร่วมกันหาแนวทาง มาตรการพัฒนา และแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจระดับจังหวัด
ณ ห้องประชุมพระธาตุนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม(หลังใหม่)

13
วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. 

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ให้การต้อนรับท่าน เหวียน หาย บั่ง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศไทย และคณะ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และเยี่ยมเยียนชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในจังหวัดนครพนม

ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครพนม

14
วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.15 น. 

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  เป็นประธานประชุมซักซ้อมการดำเนินงานตามแผนงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  ตามแนวทางที่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งการ

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพน

15
วันที่18พ.ค.61 เวลา10.00น.
นายประทีป ฤทธิกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day) ปี 2561 ในวาระ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร และบริการการเกษตร ปี 2561
เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยี และภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่
ณ เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) บ้านโนนชมภู ม.5 ต.วังตามัว อ.เมือง จ.นครพนม

Pages: [1] 2 3 ... 61