Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
วาระงานผู้บังคับบัญชา 17 ส.ค. 61
2
วาระงานผู้บังคับบัญชา 16 ส.ค. 61
3
วาระงานผู้บังคับบัญชา 15 ส.ค. 61
4
วาระงานผู้บังคับบัญชา 11-14 ส.ค. 61
5
วาระงานผู้บังคับบัญชา 10 ส.ค. 61
6
รายงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
7
ผลการตัดสินการประกวดถ่ายภาพวาด 3 มิติ ลานแลนด์มาร์คพญาศรีสัตตนาคราช ประจำปี 2561
8
ม.ขอนแก่น เชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น ประจำปี 2561
9
วาระงานผู้บังคับบัญชา 9 ส.ค. 61
10
วันอังคารที่ 7 ส.ค. 61
เวลา 16.00 น.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
ร่วมบันทึกเทปและให้สัมภาษณ์ข่าว กรณีสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนครพนม และวิธีการเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขง เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดระดับลง  ไม่มีน้ำโขงหนุน ทำให้การระบายน้ำคล่องตัวขึ้น ซึ่งจะออกอากาศทางช่อง Thai PBS ช่องหมายเลข 3 ในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 ช่วงข่าวภาคค่ำเวลาประมาณ 19.00 น. และในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ในช่วง “จับตาสถานการณ์” เวลาประมาณ 10.00 น. เป็นต้นไป

ณ บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช อ.เมือง จ.นครพนม
Pages: [1] 2 3 ... 10