Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
วาระงานผู้บังคับบัญชา 22 ก.พ. 61
2
        นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และนายปรีชา มงคลหัตถี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการฯ ร่วมการประชุมชี้แจงการลงทุน พร้อมบรรยายความก้าวหน้าของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม และให้ข้อมูลด้านอื่นๆที่ทำเกิดผลประโยชน์มากที่สุด ให้แก่นักลงทุนที่ซื้อเอกสารการลงทุน ทั้งหมด ๑๐ ราย ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครพนม
         และเวลา ๑๔.๐๐ น. นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครพนม และนายธนพร พรหมพันธุ์     ธนารักษ์พื้นที่นครพนม นำคณะนักลงทุนทั้ง ๑๐ ราย เข้าดูสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม(OSS) ที่มีหน่วยงานราชการต่างๆปฏิบัติหน้าที่ในอาคาร OSS นี้ และพานักลงทุนลงดูพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม พื้นที่โคกภูกระแต    ( ๑,๓๖๓ ไร่ ) ที่ทางจังหวัดได้เตรียมไว้ให้กับนักลงทุน
3
วาระงานผู้บังคับบัญชา 21 ก.พ. 61
5
วันที่20ก.พ.61 เวลา09.30น.
นายประทีป ฤทธิกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เป็นประธานเปิดการประชุมถ่ายทอดนโยบายและกรอบแนวทางการปฎิบัติ แก่ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล รุ่นที่ 3 ประกอบด้วยทีมตำบลจาก อำเภอเมืองนครพนม ท่าอุเทน ปากปลา  และเขตเทศบาลเมืองนครพนมจำนวน 1 ทีม
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองนครพนม
6
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสจังหวัดนครพนม ประจำปี 2561
7
นโยบายการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด ประจำปี 2561
8
นโยบายการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด ประจำปี 2558
9
วันจันทร์ที่ 19 ก.พ. 61
เวลา 15.30 น.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เข้าร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกนะทรวงมหาดไทย เป็นประธานฯ

ณ ห้องประชุมพระธาตุนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม
10
วันที่19ก.พ.61 เวลา14.00น.
นายประทีป ฤทธิกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ร่วมประชุมรับฟังบรรยายสรุป และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการเชื่อมโยงด้านคมนาคมระบบรางช่วยกระจายสินค้าสู่ภูมิภาคอาเซียน ในพื้นที่จังหวัดนครพนม กับ พลโทจเรศักณ์ิ อานุภาพ ประธานคณะกรรมาธิการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมคณะฯ
ณ ห้องประชุมสำนักงานด่านศุลกากรนครพนม สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่3
Pages: [1] 2 3 ... 10