Recent Posts

Pages: 1 [2] 3 4 ... 10
11
วันจันทร์ที่ 19 ก.พ. 61
เวลา 13.30 น.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างวัดโฆสมังคลาราม โดยมี พล.อ.สุชาติ ชมพูทวีป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย

ณ วัดโฆสมังคลาราม อ.ปลาปาก จ.นครพนม
12
วันจันทร์ที่ 19 ก.พ. 61
เวลา 10.30 น.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เป็นประธานการประชุมถ่ายทอดนโยบายและกรอบแนวทางการปฏิบัติแก่ทีมขับเคลื่อนการพัฒนการประเทศโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล รุ่นที่ 2

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
13
วาระงานผู้บังคับบัญชา 20 ก.พ. 61
14
วันที่19ก.พ.61 เวลา10.00น.
นายประทีป ฤทธิกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
บรรยายพิเศษในเรื่อง “การเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ ทั้งระบบทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม แก่ พลโทจเรศักณ์ิ อานุภาพ ประธานคณะกรรมาธิการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดนครพนม
ณ ท่าอากาศยานนครพนม
15
วันจันทร์ที่ 19 ก.พ. 61
เวลา 09.00 น.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เป็นประธานในพิธีเคลื่อนศพพระอธิการสน เขมิโย สู่เมรุชั่วคราววัดอรัญญานาโพธิ์ เพื่อประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 22 ก.พ. 61 โดยมี พล.ต. สมชาย ครรภาฉาย ผบ.มทบ.210 เข้าร่วมพิธี

ณ เมรุชั่วคราววัดอรัญญานาโพธิ์ ต.โพนสว่าง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
16
วันอาทิตย์ที่ 18 ก.พ. 61
เวลา 18.00 น.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เป็นประธานในการเปิดงานเทศกาลตรุษจีน (ไทย จีน เวียดนาม) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 พร้อมกล่าวอวรพรเนื่องในเทศกาลตรุษจีน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม

ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช อ.เมือง จ.นครพนม
17
วันเสาร์ที่ 17 ก.พ. 61
เวลา 18.00 น.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เป็นประธาน ในพิธีเฉลิมฉลองวันผู้ไทโลก ครั้งที่ 9 “พัสตรภูษา งานผ้าตระกูลไทย ท่องเที่ยวสุขใจ วิถีผู้ไท เรณูนคร” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มชาติพันธ์ผู้ไท พัฒนาเมืองเรณูนครเป็นศูนย์กลางสำคัญของกลุ่มชาติพันธ์ชาวผู้ไท และนำกลุ่มชาติพันธ์ผู้ไท เป็นจุดขายหรือสินค้าทางการท่องเที่ยวตามแนวนโยบาย “ ท่องเที่ยววิถีไทย”

ณ วัดธาตุเรณู อ. เรณูนคร จ.นครพนม
18
วาระงานผู้บังคับบัญชา 17-19 ม.ค. 61
19
อบต.พิมาน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพิมาน
20
อบต.พิมาน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพิมาน
Pages: 1 [2] 3 4 ... 10