Recent Posts

Pages: 1 [2] 3 4 ... 10
11
วันอังคารที่ 7 ส.ค. 61
เวลา 10.20 น.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
ลงพื้นที่ตรวจการสถานการณ์น้ำ พร้อมสั่งการให้เร่งดำเนินการระบายน้ำให้เร็วที่สุด เนื่องจากช่วงเวลานี้ปริมาณน้ำและระดับน้ำในลำแม่นำ้โขงมีระดับลดลง จึงไม่มีกรณีน้ำโขงหนุน ทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างคล่องตัวมากขึ้น โดยมีการดำเนินการในพื้นที่ ดังนี้
- ประตูระบายน้ำลำน้ำห้วยแคน ใช้เครื่องสูบน้ำ 21 เครื่อง ในการเร่งระบายน้ำ
- ประตูระบายน้ำธรณินฤมิต ใช้เครื่องผลักดันน้ำ 12 เครื่อง ในการเร่งระบายน้ำ

ณ ประตูระบายน้ำลำน้ำห้วยแคน และประตูระบายธรณินฤมิต ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
12
วันอังคารที่ 7 ส.ค. 61
เวลา 09.00 น.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” เพื่อให้บริการทางทันตกรรมแก่เด็กและเยาวชน รวมถึงการให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนครพนม ซึ่งเด็กและเยาวชนที่เข้ารับบริการจะได้รับการบริการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น โดยมีหม่อมราชวงศ์จิยากร อาภากร เสสะเวช กรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีฯ

ณ โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม
13
วันอังคารที่ 7 ส.ค. 61
เวลา 07.00 น.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันรพี” ประจำปี 2561 ถวายสักการะแด่ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรม หลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฏหมายไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อประเทศชาติและวงการกฎหมายไทย

ณ บริเวณหน้าศาลจังหวัดนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม
14
วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561
เวลา 15.30 น.
นายสมชาย วิทย์ดำรงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
ให้การต้อนรับ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางมากำกับการปฏิบัติราชการในภูมิภาคและติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้รายงานสรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนม พร้อมทั้งร่วมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 150 ครัวเรือน ณ วัดโพธิ์ชัยศรี บ้านปากบัง ม.2 ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม
15
วันจันทร์ที่ 6 ส.ค. 61
เวลา 09.00 น.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือแบบบูรณาการและจัดเตรียมข้อมูลแผนงานโครงการ โดยมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง เป็นประธานในการประชุมฯ

ณ โรงแรมอเวนี ขอนแก่นโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
16
คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 1986/2561 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
1. ยกเลิกคำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 1693/2561 ลงวันที่ 3  กรกฎาคม พ.ศ. 2561
2. แก้ไขเพิ่มเติม ผนวก 6 ของคำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 3128/2561 ลงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560
 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
 สั่ง ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561
17
วาระงานผู้บังคับบัญชา 8 ส.ค. 61
18
วาระงานผู้บังคับบัญชา 7 ส.ค. 61
19
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครพนม ขอรายงาน ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดปรากฏตามไฟล์แนบ
20
กองทุนพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2561 (เพิ่มเติม) ภายใต้กลุ่มโครงการไทยนิยม ยั่งยืน สนใจ ดูรายละเอียดได้ที่ เวปไซต์ http://www.enconfund.go.th/
Pages: 1 [2] 3 4 ... 10