Recent Posts

Pages: 1 ... 8 9 [10]
91
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครพนม ขอรายงาน ประจำวันที่ 14 กันยายน 2561 รายละเอียดปรากฏตามไฟล์แนบ
92
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครพนม ขอรายงาน ประจำวันที่ 13 กันยายน 2561 รายละเอียดปรากฏตามไฟล์แนบ
93
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครพนม ขอรายงาน ประจำวันที่ 10 กันยายน 2561 รายละเอียดปรากฏตามไฟล์แนบ
94
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครพนม ขอรายงาน ประจำวันที่ 7 กันยายน 2561 รายละเอียดปรากฏตามไฟล์แนบ
95
วาระงานผู้บังคับบัญชา 22-24 ก.ย. 61
97
วันที่20ก.ย.61 เวลา17.00น.
นายประทีป ฤทธิกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดงานจัดแสดงสินค้า ASEAN FAIR 2018
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยในกลุ่มผู้ผลิตที่ต้องการส่งออกสินค้าและในกลุ่ม Startup หรือกลุ่มที่ต้องการไปลงทุนในประเทศกลุ่ม AEC และเพื่อสานต่อความร่วมมือระหว่างการค้าไทยและลาวและกลุ่มประเทศอาเซียน พร้อมทั้งขยายเพิ่มช่องทางในการทำการค้า
ณ สะหวัน - ไอเต็ก แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
98
วันพฤหัสบดีที่ 20 ก.ย. 2561
เวลา 09.00 น. 

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
พร้อมด้วย 
นางปัทมา วิทย์ดำรงค์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม
เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 12 ประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ 2561 โดยได้นำเอาบริการของหน่วยงานราชการต่างๆในระดับจังหวัด พร้อมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) ออกให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

ณ โรงเรียนบ้านมิตรภาพที่ 87 ต.โคกสี อ.วังยาง จ.นครพนม
99
วันพุธที่ 19 ก.ย. 61
เวลา 14.30 น.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ระดับพื้นที่ 4 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีฯ

ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมือง จ.นครพนม
100
วันที่19ก.ย.61 เวลา13.30น.
นายประทีป ฤทธิกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด จังหวัดนครพนม(คปป.จ.) ครั้งที่ 3/2561
เพื่อติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าในท้องที่จังหวัดนครพนม 
ณ ห้องประชุมพระธาตุนคร ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดนครพน(หลังใหม่)
Pages: 1 ... 8 9 [10]