Recent Posts

Pages: 1 ... 8 9 [10]
91
วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 4/2561 เพื่อพิจารณาข้อราชการด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครพนม

ณ ห้องประชุมลำน้ำโขง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม อ.เมืองนครพนม
92
วาระงานผู้บังคับบัญชา 24 เม.ย. 61
93
วันที่ 22 เม.ย.61 เวลา09.30น.
นายประทีป ฤทธิกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
ให้การต้อนรับพร้อมร่วมลงพื้นที่ กับคณะสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามโครงการสภาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน พื้นที่จังหวัดนครพนม เพื่อเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ  ดังนี้
1. ศาลากลางหมู่บ้านนายอใหญ่ ม.6 ต.นางาม อ.เณูนคร
2. ศาลาเอนกประสงค์บ้านโนนจันทร์ ม.7 ต.พุ่มแก อ.นาแก
3. ศาลาการเปรียญวัดโกศลมัชฌิมาวาส ม.13 ต.บ้านกลาง อ.เมืองนครพนม
พร้อมทั้งพาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญภายในจังหวัดนครพนม อาทิเช่น หมู่บ้านชุมชนลุงโฮจิมินห์ บ้านนาจอก อ.เมืองนครพนม
94
วันอาทิตย์ที่ 22 เม.ย. 61
เวลา 16.00 น.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
พร้อมด้วย
นางปัทมา วิทย์ดำรงค์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตะภัย) เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 61 ได้เกิดพายุฤดูร้อน ทำให้มีลมกรรโชกแรงและฝนตก ในพื้นที่อำเภอโพนสวรรค์ เป็นเหตุให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหลายสิบหลังคาเรือน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมกับให้ผู้ประสบภัยได้มีเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการยังชีพ

ณ บ.หนองดู่ ม.4 ต.นาใน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
95
วันอาทิตย์ที่ 22 เม.ย. 61
เวลา 10.00 น.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
ร่วมพิธี “งานสมโภชหอพระพุทธโสธร และมณฑบที่ประทับพญาศรีสัตตนาคราช” และพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเครื่องช่วยฝึกบินจำลอง Full Flight Simulators โดยมี พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ

ณ วิทยาลัยการบินนานาชาตินครพนม ม.นครพนม อ.เมือง จ.นครพนม
96
วันเสาร์ที่ 21 เม.ย. 61
เวลา 17.00 น.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการ เขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 2561 : ความก้าวหน้า เติบโต “Nakhon Phanom Special Economic Development Zones Exhibition 2018 : Rising of Nakhon Phanom Province” เพื่อเจรจาจับคู่ธุรกิจ ระหว่างผู้ประกอบการ ไทย ลาว เวียดนาม และจีน พร้อมจัดแสดงนิทรรศการ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี เครื่องจักร และนวัตกรรม โดยมีกำหนดจัดนิทรรศการระหว่างวันที่ 21-25 เม.ย. 61

ณ อาคารคลังสินค้า(R12) บริเวณสำนักงานเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม
97
วันที่ 20 เม.ย.61 เวลา09.30น.

นายประทีป ฤทธิกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่4/2561
เพื่อให้การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีพ.ศ. 2561 จังหวัดนครพนมเป็นไปตามมาตรการและแนวทางดังกล่าว

ณ ห้องประชุมพระธาตุมรุกขนคร สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม ชั้น1 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)
98
วาระงานผู้บังคับบัญชา 21-23 เม.ย. 61
99
วันที่ 19เม.ย.61 เวลา14.00น.
นายประทีป ฤทธิกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2/2561
เพื่อเป็นการส่งเสริมกและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ณ ห้องประชุมพระสุนทรธรรมากร ชั้น2 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม
100
วันที่ 19เม.ย.61 เวลา10.00น.
นายประทีป ฤทธิกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
ร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองทุนการศึกษาพระราชทาน มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2561
เพื่อคัดเลือก คัดสรร นักเรียน ที่เหมาะสมจะได้รับทุนฯ
ณ ห้องปฏิบัติการ SPOS ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่)
Pages: 1 ... 8 9 [10]