Recent Posts

Pages: 1 ... 8 9 [10]
91
วันที่ 31 ม.ค. 2561 เวลา 10.00น.
นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้มอบหมายให้ นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ   เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนอีสานศตวรรษที่ 21 รายการคลังปัญญาพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2561

ณ   ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเจริญ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
92
วาระงานผู้บังคับบัญชา 1 ก.พ. 61
93
จ.นครพนม ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาจังหวัดนครพนม ระยะที่ 2
94
วันที่31ม.ค.61 เวลา07.30น.
นายประทีป ฤทธิกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
ร่วมประชุมสภากาแฟประจำเดือน มกราคม ครั้งที่ 2/2561
เพื่อพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ้งกันและกัน  ทั่งเผยแพร่ ข้อมูลประชาสัมพันนธ์ กิจกรรมของหน่วยงานทางการศึกษา
ณ ห้องประชุมพลตำรวจเอกสนอง วัฒนวรางกูร ชั้น3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
95
วันอังคารที่ 30 ม.ค. 60
เวลา 09.00 น.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอทุกอำเภอ ครั้งที่ 1/2561 ประจำเดือน มกราคม 2561

ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม
97
วาระงานผู้บังคับบัญชา 31 ม.ค. 61
98
วาระงานผู้บังคับบัญชา 30 ม.ค. 61
99
รายงานการประชุมกรมการจังหวัด 28 ธันวาคม 2560
100
วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมง จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 1 ซึ่งจะดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรในจังหวัดนครพนม จำนวน 100 คน ระหว่างวันที่ 29 มกราคม ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อสร้างงานและส่งเสริมอาชีพการนวดไทยเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขของรัฐ ให้เป็นทางเลือกหนึ่งของประชาชนในการดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาพ

ณ โรงแรมพักพิงอิงโขง อ.เมืองนครพนม
Pages: 1 ... 8 9 [10]