ชุมชนนครพนม - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
720
Total Posts:
913
Total Topics:
893
Total Categories:
4
Users Online:
13
Most Online:
109 - August 28, 2017, 11:56:33 AM
Online Today:
19
Average registrations per day:
1.06
Average posts per day:
109.88
Average topics per day:
104.50
Total Boards:
27
Latest Member:
popzaoeE4
Average online per day:
15.68
Male to Female Ratio:
28.5:1

Top 10 Topics (by Replies)

รับทำเว็บไซต์ราชการ ทำก่อนจ่ายทีหลัง!! อบต. เทศบาล โรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ
3
รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ KPI ปี 59
2
เผยแพร่ภาพยนต์สารคดี ส่งเสริมวัฒนาธรรมและแหล่งท่องเที่ยว "เส้นทางรัก route "
2
จังหวัดนครพนมเชิญชวนนักถ่ายภาพส่งภาพเข้าประกวดภาพถ่ายชุด "พลังศรัทธา พระธาตุพนม"
2
จ.นครพนม ประกาศผลการตัดสินการประกวดภาพภ่ายโครงการประกวดภาพองค์พระธาตุพนม
2
เอกสาร นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี จังหวัดนครพนม ส่วนที่3และ4
2
แบบ ปผ. (สำหรับข้าราชการทุกตำแหน่ง)
1
ขอประชาสัมพันธ์ โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สู้ภัยแล้ง
1
ตารางตัวชี้วัด และปรับคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจำปี 2559
1
จ.นครพนม ประกาศเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดตราสัญญาลักษณ์การจัดงานเฉลิมฉลอง
1

Top 10 Topics (by Views)

ประกาศปรับเพิ่มค่าครองชีพ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ภายใน 45 วัน
5997
แบบรายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
5970
ภาพประชาสัมพันธ์ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
3282
ระเบียบว่าว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ.2559
2622
ไหลเรือไฟนครพนม 2557
2254
ขอเชิญร่วมสมทบทุนสร้างพระมหาธาตุเจดีย์โฆสปัญโญศรีพนม
2125
ที่ทำการปกครอง จ.นครพนม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้...
2059
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบการใช้งานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv)
1511
แบบฟอร์มจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2557-2560 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2559
1482
ว1/2557 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556
1459

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online
* 2018 332 332 94 28
March 2018 115 115 24 23
February 2018 123 123 36 25
January 2018 94 94 34 28
* 2017 9934 10548 669 109
December 2017 61 61 28 26
November 2017 55 55 50 31
October 2017 41 41 43 32
September 2017 28 28 51 100
August 2017 53 53 36 109
July 2017 24 24 30 21
June 2017 32 32 55 25
May 2017 47 47 69 49
April 2017 16 16 27 21
March 2017 38 39 35 30
February 2017 58 77 122 36
January 2017 9481 10075 123 51
* 2016 125358 131770 565 51
December 2016 27356 29540 56 45
November 2016 27921 29220 91 45
October 2016 25564 26503 36 46
September 2016 23825 24919 73 51
August 2016 17776 18612 71 37
July 2016 2577 2587 61 31
June 2016 65 68 49 17
May 2016 51 58 51 14
April 2016 39 52 43 16
March 2016 67 71 15 14
February 2016 48 56 13 22
January 2016 69 84 6 13
* 2015 1017 1050 38 64
December 2015 56 68 6 14
November 2015 66 72 5 16
October 2015 57 59 4 11
2015-10-01 1 1 0 6
2015-10-02 1 1 0 6
2015-10-03 1 1 0 7
2015-10-04 0 0 0 6
2015-10-05 1 1 0 10
2015-10-06 2 2 0 6
2015-10-07 2 3 0 6
2015-10-08 2 2 0 5
2015-10-09 2 2 0 10
2015-10-10 0 0 0 6
2015-10-11 0 0 0 4
2015-10-12 1 1 0 7
2015-10-13 2 2 0 8
2015-10-14 8 8 0 9
2015-10-15 1 1 0 10
2015-10-16 1 1 0 11
2015-10-17 0 0 0 9
2015-10-18 0 0 0 6
2015-10-19 1 2 0 8
2015-10-20 2 2 0 9
2015-10-21 1 1 0 9
2015-10-22 1 1 0 7
2015-10-23 1 1 0 7
2015-10-24 0 0 0 8
2015-10-25 1 1 0 9
2015-10-26 1 1 0 9
2015-10-27 1 1 0 9
2015-10-28 4 4 0 8
2015-10-29 3 3 1 9
2015-10-30 16 16 3 8
2015-10-31 0 0 0 7
September 2015 97 97 7 12
August 2015 59 59 5 64
July 2015 111 111 4 11
June 2015 124 135 1 15
May 2015 72 72 1 11
April 2015 78 78 0 13
March 2015 110 110 1 14
February 2015 131 131 1 9
January 2015 56 58 3 8
* 2014 457 463 19 18
December 2014 86 88 5 10
November 2014 155 155 3 10
October 2014 81 81 2 18
September 2014 62 66 2 15
August 2014 73 73 7 7