กลุ่มงานบริหารทรัพยการบุคคล

Topics

(1/14) > >>

[1] Workshop1 ลักษณะสำคัญขององค์การ

[2] คู่มือ PMQA 4.0

[3] ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล

[4] ข้อมูลหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประกอบการพิจารณาฯโควต้า ผวจ. รอบการประเมินท

[5] Workshop 2 การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐสู่ร

[6] กรอบการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ คำรับรอง ตัวชี้วัดจังหวัดนครพนม 2561

[7] จ.นครพนม ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสา

[8] จ.นครพนม ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสา

[9] การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

Navigation

[0] Up one level

[#] Next page

Go to full version