Author Topic: การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  (Read 87 times)

Duangjai Yodnaree

  • Personnel Admin
  • Newbie
  • *
  • Posts: 40
    • View Profile
หนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0017.5/ว  ลงวันที่