หน่วยตรวจสอบภายใน

Topics

(1/1)

[1] กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (Charter) จังหวัดนครพนม

[2] หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดนครพนม แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

[3] กรอบคุณธรรมหน่วยงานตรวจสอบภายในจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

[4] การเผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายในจังหวัดนครพนม มีผลนับแต่วันที่ 30 กย 59

[5] กฎบัตรตรวจสอบภายใน จังหวัดนครพนม (ยกเลิกเมื่อวันที่ 30 กย 59)

Navigation

[0] Up one level

Go to full version