หน่วยตรวจสอบภายใน

Topics

(1/1)

[1] หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดนครพนม แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

[2] กรอบคุณธรรมหน่วยงานตรวจสอบภายในจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

[3] กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (Charter) จังหวัดนครพนม 2562

[4] กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (Charter) จังหวัดนครพนม

[5] หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดนครพนม แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

[6] กรอบคุณธรรมหน่วยงานตรวจสอบภายในจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

[7] การเผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายในจังหวัดนครพนม มีผลนับแต่วันที่ 30 กย 59

[8] กฎบัตรตรวจสอบภายใน จังหวัดนครพนม (ยกเลิกเมื่อวันที่ 30 กย 59)

Navigation

[0] Up one level

Go to full version