งานพัสดุสำนักงานจังหวัดนครพนม

Topics

(1/1)

[1] ปั๊มดูดอาหาร ปั๊มดูดของเหลว ปั๊มดูดซอส ปั๊มสูบส่งของไหล เอสไรคส์ 022618818

[2] แนวทางปฏิบัติจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดและประกวดราคา

[3] แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง

[4] ขั้นตอนการประกวดราคา

[5] ขั้นตอนการสอบราคา

[6] ขั้นตอนการดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา

[7] แผนการประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง

[8] แผนในการปฏิบัติงานกิจกรรมสำรวจความโปร่งใส

Navigation

[0] Up one level

Go to full version