งานพัสดุสำนักงานจังหวัดนครพนม

Topics

(1/1)

[1] แนวทางปฏิบัติจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดและประกวดราคา

[2] แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง

[3] ขั้นตอนการประกวดราคา

[4] ขั้นตอนการสอบราคา

[5] ขั้นตอนการดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา

[6] แผนการประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง

[7] แผนในการปฏิบัติงานกิจกรรมสำรวจความโปร่งใส

Navigation

[0] Up one level

Go to full version