การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

Topics

(1/1)

[1] แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ลว.5ต.ค.60

[2] การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (สั่ง ณ 4 ต.ค. 60)

[3] คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนในเขตพื้นที่จังหวัด

[4] คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (ณ 5 ต.ค. 60)

[5] การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (สั่ง ณ 21 ก.ย. 60 ยกเลิก)

[6] การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (ยกเลิก)

Navigation

[0] Up one level

Go to full version