กิจกรรมผู้บริหาร

Topics

(1/19) > >>

[1] [17-03-61]ให้การต้อนรับและชี้แจงผลการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนครพนม

[2] [16-03-61]ร่วมเสวนาในหัวข้อ”การเตรียมกำลังแรงงานรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจนครพนม”

[3] [15-03-61] ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารกรมการขนส่งทางบกเนื่องในโอกาสเดินทางมาศึกษาด

[4] [15-03-61]ประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ ดร.สัมฤทธิ์ ต้นสวรรค์ อายุ 58 ปี

[5] [15-03-61] ร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิจัยและหารือเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของงานวิจัยค

[6] [15-03-61] ประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินสนองพระราชดำริ

[7] [14-03-61]ร่วมประชุมติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบาย ผอ.รมน.ภาค 2 ประจำปี 2561

[8] [14-03-61]ประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 3/2561

[9] [14-03-61]ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การตามข้อสั่งการ

Navigation

[0] Up one level

[#] Next page

Go to full version