กิจกรรมผู้บริหาร

Topics

(1/45) > >>

[1] ร่วมบันทึกเทปและให้สัมภาษณ์ข่าว กรณีสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนครพนม

[2] ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ตำรวจในโครงการเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ...

[3] ลงพื้นที่ตรวจการ พร้อมสั่งการให้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 4 เครื่อง...

[4] ลงพื้นที่ตรวจการสถานการณ์น้ำ พร้อมสั่งการให้เร่งดำเนินการระบายน้ำให้เร็วที่สุด..

[5] พิธีเปิดโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” เพื่อให้บริการทางทันตกรรมแก่เด็กและ...

[6] ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันรพี” ประจำปี 2561

[7] การกำกับการปฏิบัติราชการในภูมิภาคและติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่...

[8] ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือแบบบูรณาการ

[9] ”กิจกรรม ปั่นชายโขงทุกวันอาทิตย์” การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ...

Navigation

[0] Up one level

[#] Next page

Go to full version