กิจกรรมผู้บริหาร

Topics

(1/39) > >>

[1] กิจกรรมปั่นชายโขงทุกวันอาทิตย์ เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการออกกำลังกาย...

[2] งานประชาสัมพันธ์และวันรณรงค์การแปรรูปสับปะรด พืช GI นครพนม ...

[3] การประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟู และพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบ ...

[4] การฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

[5] การอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการป้องกันและปราบปรามการค้า...

[6] โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน..

[7] ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม..

[8] พิธีเปิดแหล่งท่องเที่ยวค่ายพระยอดเมืองขวาง

[9] งานประเพณีบุญเดือนเจ็ด “บุญซำฮะเมือง” ประจำปี 2561

Navigation

[0] Up one level

[#] Next page

Go to full version