กิจกรรมผู้บริหาร

Topics

<< < (2/33) > >>

[1] [16-05-61] ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการจัดระเบียบร้านอาหารริมฝั่งแม่น้ำโขง...

[2] [16-05-61] ร่วมบันทึกเทป ตอน “ความพร้อมในการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม...

[3] [15-05-61] ร่วมประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม...

[4] [11-05-61] ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายชุดเครื่องแบบนักเรียน และ...

[5] [11-05-61] ร่วมประชุมสภากาแฟกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 5/2561

[6] [10-05-61] การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม...

[7] [10-05-61] พิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day)

[8] [10-05-61] การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 5/2561

[9] [09-05-61] การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนากฎหมายการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ...

Navigation

[0] Up one level

[#] Next page

[*] Previous page

Go to full version