กิจกรรมผู้บริหาร

Topics

<< < (2/3) > >>

[1] [18/11/60] ประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ...

[2] [16/11/60] การประชุมคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครพนม ...

[3] [16/11/60] การประชุมการตรวจสอบข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อพิจารณาความจำเป็น..

[4] [14/11/60] พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวัน "พระบิดาแห่งฝนหลวง" ...

[5] [09/11/60] ผู้ว่าฯ ให้การต้อนรับ นายโน กวังอิล เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ...

[6] [08/11/60] ร่วมงานเลี้ยงอำลาย้ายจากตำแหน่งของ นายหลี่ หมิงกัง กงสุลใหญ่...

[7] [08/11/60] แถลงข่าวการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว "ท่องเที่ยววิถีชนเผ่า...

[8] [08/11/60] ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ...

[9] [07/11/60] การประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม

Navigation

[0] Up one level

[#] Next page

[*] Previous page

Go to full version