Author Topic: [23/11/60] ให้การต้อนรับ นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย..  (Read 416 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1066
    • View Profile
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ให้การต้อนรับ  นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง  นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน  ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานโครงการสำคัญในพื้นที่จังหวัดนครพนม

ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครพนม