Author Topic: [10/01/61] พิธีเปิดงานวันประชาสัมพันธ์โครงการข้าวอินทรีย์ 1 ล้านไร่ ปี 2561  (Read 90 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1066
    • View Profile
วันพุธที่ 10 ม.ค. 60 เวลา 10.30 น. นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันประชาสัมพันธ์โครงการข้าวอินทรีย์ 1 ล้านไร่ ปี 2561 เพื่อ ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์และเชื่อมโยงการตลาดข้าวอินทรีย์ระหว่างกลุ่มเกษตรกรในโครงการฯและผู้ประกอบการค้าข้าว

ณ ตลาดชุมชนบ้านคำพอก ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม