Author Topic: [10/01/61] พิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) 1,210 ราย  (Read 94 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1066
    • View Profile
วันพุธที่ 10 ม.ค. 60 เวลา 13.30 น. นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) จำนวน 1,210 ราย

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.นครพนม