Author Topic: [06/02/61]นการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย  (Read 94 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1142
    • View Profile
วันที่ 6 ก.พ. 2561 เวลา 14.00น.
นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้มอบหมายให้ นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ   เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย จังหวัดนครพนมเพื่อให้มีข้อมูลแรงงานต่างด้าวเป็นฐานเดียวและเป็นเอกภาพโดยให้จัดตั้งศูนย์เพื่อรับรายงานตัวในการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสัญชาติไทย

ณ   ห้องประชุมท่าอุเทน ชั้น 2 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม