Author Topic: [07/02/61]กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจ  (Read 117 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1142
    • View Profile
วันที่7ก.พ.61 เวลา09.00น.
นายประทีป ฤทธิกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับ คณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โดยโรงเรียนบ้านอูนนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ได้รับคัดเลือกเพื่อเตรียมการรับการประเมินฯ
ณ โรงเรียนบ้านอูนนา อ.นาหว้า จ.นครพนม