Author Topic: [07-03-61] เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ การผลิตลิ้นจี่พันธุ์ นครพนม 1...  (Read 85 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1142
    • View Profile
วันที่7มี.ค.61 เวลา09.30น.

นายประทีป ฤทธิกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ การผลิตลิ้นจี่ พันธุ์ นครพนม 1 เพื่อการส่งออก “ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาสินค้าเกษตรจังหวัดนครพนมปี 2561

ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม