Author Topic: [08-03-61] เปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว "วิถีไทย วิถีธรรม...  (Read 88 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1142
    • View Profile
วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. 

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว "วิถีไทย วิถีธรรม กลุ่มอีสานตอนบน" เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับมัคคุเทศก์และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว จำนวน 80 คน ให้มีทักษะความรู้ความสามารถในการให้บริการข้อมูลต่างๆแก่นักท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง โดยทำการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2561 

ณ ห้องบลูโซเชี่ยล โรงแรมบลูโฮเต็ล จ.นครพนม