Author Topic: [11-03-61] บรรยายข้อมูลและให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับองค์พญาศรีสัตตนาคราช แก่คณะ...  (Read 96 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1142
    • View Profile
วันที่11มี.ค.61 เวลา17.00น.
นายประทีป ฤทธิกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
บรรยายข้อมูลและให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับองค์พญาศรีสัตตนาคราช แก่คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน(องค์การมหาชน)(สพพ.)ในกระทรวงการคลัง และสื่อมวลชน ที่ได้ดำเนินกิจกรรม CSR & Press Tour 2018 บนเส้นทางโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 12 (R12) นครพนม(ไทย) - ท่าแขก/นาเพ้า(สปป.ลาว)-จาเลอ/ฮานอย (เวียดนาม)
ณ แลนมาร์คลานพญาศรีสัตตนาคราช  อ.เมือง จ.นครพนม