Author Topic: [11-03-61] ร่วมเสวนาในหัวข้อ “ภาพรวมทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม  (Read 93 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1142
    • View Profile
วันที่11มี.ค.61 เวลา19.30น.
นายประทีป ฤทธิกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
ร่วมเสวนาในหัวข้อ “ภาพรวมทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม “ให้แก่คณะสื่อมวลชน ในกิจกรรม CSR & Press Tour 2018 บนเส้นทางโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 12 (R12) นครพนม(ไทย) - ท่าแขก/นาเพ้า(สปป.ลาว)-จาเลอ/ฮานอย (เวียดนาม)
โดยมี ประธานหอการค้าจังหวัดนครพนม,ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม,ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน2,ผู้แทนนายด่านศุลกากรจังหวัดนครพนม, รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมเสวนาในครั้งนี้
ณ โรงแรม อาร์ โฟโต (R Photo Hotel)