Author Topic: [10-04-61] รดน้ำขอพรท่าน ผวจ. และนายกเหล่ากาชาด เนื่องในวันสงกรานต์ ..  (Read 127 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1067
    • View Profile
วันอังคารที่ 10 เม.ย. 61
เวลา 13.30 น.

หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานราชการต่างๆของจังหวัดนครพนม ร่วมรดน้ำขอพร นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และ นางปัทมา วิทย์ดำรงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ เพื่อเป็นสิริมงคลในการทำหน้าที่ราชการ และรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทย

ณ บริเวณหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ อ.เมือง จ.นครพนม