Author Topic: [11-04-61] พิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์ปี 2561 และโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว...  (Read 45 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1067
    • View Profile
วันพุธที่ 11 เม.ย. 61
เวลา 17.30 น.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์ปี 2561 และโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว 3 ธรรม กลุ่มจังหวัดสนุก กิจกรรมที่ 5 มหกรรมอาหารถิ่นอินโดจีนกลุ่มจังหวัดสนุก (นครพนม สกลนคร มุกดาหาร) โดยมีกิจกรรมการเดินแบบกิตติมศักดิ์และการประกวด “ออเจ้า” เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยแต่โบราณ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม

ณ เวทีกลางบริเวณลานพนมนาคา อ.เมือง จ.นครพนม