Author Topic: [13-04-61] พิธีทางศาสนา วิธีทำบุญตักบาตร. พิธีปล่อยปลา พิธีตบประทาย ...  (Read 62 times)

POC

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1067
    • View Profile
วันที่ 13 เม.ย.61 เวลา07.00น.
นายประทีป ฤทธิกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เป็นประธานประกอบพิธีทางศาสนา วิธีทำบุญตักบาตร.  พิธีปล่อยปลา พิธีตบประทาย สรงน้ำพระพุทธรูปและพระสงฆ์ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
เนื่องใน วันสงกรานต์ ประจำปี 2561
เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทยและเป็นการสร้างความสามัคคีให้แก่ชุมชน
ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช อ.เมือง จ.นครพนม